حدیث
حدیث

دستور پختی یافت نشد

میزشب چله
حدیث
۱۱

میزشب چله

۱ دی ۹۷
#شب چله خونه مادرشوهرم که همه تزیینات کارمن وشوهرمه
...
ژله هندوانه وژله تصویری
حدیث
۵
#تدارکات واسه شب یلداخونه مادرشوهرم
...
حکاکی هندوانه
حدیث
۹
ژله هندوانه وژله تصویری
حدیث
۳
#سفارش مشتری بودواسه مشتری
...
تزیین اجیل
حدیث
۱۴

تزیین اجیل

۲۹ آذر ۹۷
#هنرشوهرم بدون قالب درست کرده
...
حکاکی کدو
حدیث
۶

حکاکی کدو

۲۸ آذر ۹۷
شیرینی مشهدی
حدیث
۴

شیرینی مشهدی

۲۸ آذر ۹۷
#واسه جشنواره یلدامدرسه بچهام
...
جشن یلدامدرسه دخترم
حدیث
۱۱
پان اسپانیا
حدیث
۹

پان اسپانیا

۲۴ آذر ۹۷
#سفارش مشتری بودعجله داشت نشدازاین بهترعکس بگیرم
...
شله زردوفرنی وشیربرنج
حدیث
۷
#ایناروواسه جشن رمدرسه پسرم درست کردم به همراه کاردستی
...
دسرپان اسپانیا
حدیث
۶
#واسه تولددخترخواهرشوهرم درست کردم
...
جشن سین مدرسه پسرم
حدیث
۱۲
مشاهده موارد بیشتر