دستور پختی یافت نشد

عکسی یافت نشد

سایر کاربران
عاشق آشپزی ام اونم ازنوع شیرینی جات
متولد💖۱۸💖دی ازدواج💕۲۶💕شهریور
انقدر تلاش کنم تا یه آشپز بشم پس همراهیم کنید دوستان پاپیونی من
خوشبختی به چیزی که داری یا کسی که هستی بستگی نداره، خوشبختی فقط به این بستگی داره که تو چطور فکر می کنی!
اینستاگرام من رو دنبال کنید painting_cookery
کاربر فعال سرآشپز پاپیون