دستور پختی یافت نشد

عکسی یافت نشد

سایر کاربران
چایت را بنوش! نگران فردا نباش ،از گندم زار من و تو مشتی کاه میماند برای باد ها.......
کارشناس ارشد پرستاری
تاریخ ورود1396/4/13
🌷خدایا به داده و نداده ات شکر ،که داده هایت نعمت ونداده هایت حکمت است🌷 ۲اردیبهشت، اهوازی،ساکن دیارهمسر(اصفهان)
❤❤❤💕💓💖💞
😊لایک = لایک😊😀 اگه دیدین لایک کردین لایک نکردم هم یعنی قبلا لایک تون کردم