لیلا
لیلا

دستور پختی یافت نشد

حلوا
لیلا
۱۱

حلوا

۲۷ فروردین ۰۰
من ازخوده دستور استفاده کردم بعدم باماسوره های کوچکی که ماله کوکو هستش تزیین کردم. مزه ش خوب بود ولی کمی روغن انداخت. همه دوست داشتند... اون قهوه ای هاش کاکائوبهش زدم وتزیین کردم
...