دستور پختی یافت نشد

عکسی یافت نشد

سایر کاربران
کاربر فعال سرآشپز پاپیون
♥♥♥♥♥♥
متولد۷۰.متاهل م یه پسر یکساله دارم.
خدایادوست دارم واسه هرچی که بخشیدی همیشه این توبودی که ازم حالم روپرسیدی بازم چشمامومیبندم تاخوبیهاتوبشمارم نمیتونم فقط میگم خدایادوستت دارم
با عشق آشپزی میکنم برای همسر جانم و پرنسس کوچولومون
خدایاشکرت🙌🙏