عکس دمنوش گل بابونه
ساهره
۳۸
۸۹۴

دمنوش گل بابونه

۱۳ مرداد ۹۷
آدم هایی هستند که شاید
کم بگویند "دوستت دارم"
یا شاید اصلا به زبان نیاورند
دوست داشتنشان را،
بِهِشان خُرده نگیرید...!
این آدم ها فهمیده اند "دوستت دارم" حرمت دارد،
مسئولیت دارد...
ولی...
وقتی به کارهایشان نگاه کنی،
دوست داشتن واقعی را می فهمی.
می فهمی...
که همه کار می کنند
تا تو بخندی، تا تو شاد باشی،
آزارت نمی دهند، دلت را نمی شکنند،
من این دوست داشتن را می ستایم...
🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼
سلام عزیزانم، دمنوش بابونه درست کردم طبق دستور دمنوش بهار نارنج که قبلا فرستادم اینم لینکش👇👇👇
دمنوش بهار نارنج
https://sarashpazpapion.com/recipe/16962c32e087baa118df1ac1078fcf02
...
نظرات