عکس چیزبرگر
زهرا شیری
۱۳
۲۹۹

چیزبرگر

۱۱ مهر ۹۷
بانو
میدانم
وقتی دلت میگیرد
جلوی آینه می ایستی
رژ لب،
کمی عطر
و............
کمی نیشخند میزنی به خودت!
به دلتنگی هایی که برایشان نقاب میدوزی......
لباس رنگی ات را میپوشی
موهایت را میبندی
و چنددانه مروارید به بغض هایت می آویزی!
وآنقدر زیبا میشوی
که هیچ کس شک نمیکند
خسته ترین زن دنیایی.......
...
نظرات