عکس کاراکوش تاتلیسی
مصی
۱۲
۶۰۰

کاراکوش تاتلیسی

۱۵ مهر ۹۸
فوق العاده خوشمزه پر شده با مغز بادام البته با دستور منیژه جان
...
نظرات