عکس نوشیدنی خرما
_nafiseh.64
۱۲۹
۳.۶k

نوشیدنی خرما

۱۸ تیر ۹۴
برای ماه رمضان واقعا نوشیدنیه خوب و مقویه. فقط من شیرشو بیشتر کردم چون خیلی شیرین شده بود
...
نظرات