عکس ایده کریسمسی ⁦☃️⁩
مصی
۱۰۳
۱.۸k

ایده کریسمسی ⁦☃️⁩

۳ دی ۹۹
بابا نوئل با خمیر مارزیپان ورنگ پودری درست کردم وکوکی ها هم با دستور خودم لینک دستور رنگ پودری خوراکی
https://sarashpazpapion.com/recipe/04ea0a8a0ab0aaa9987b6567414c7285
و لینک دستور کوکی
https://sarashpazpapion.com/recipe/e9a843290e79fd15a5956dc957f0db01
...
نظرات