عکس سمبوسه گوشت چرخ کرده با رب

سمبوسه گوشت چرخ کرده با رب

۱۰ بهمن ۹۹
تعریف زیبایی از "زمان"🍃
زمان کند "میگذره وقتی منتظری".🌺
زمان "تند میگذره وقتی دیرت شده".
زمان "کشنده ست وقتی غمگینی".
زمان "کوتاهه وقتی خیلی شادی".
زمان "بی پایانه وقتی دردی داری".
توجه کن "زمان" با توجه
به اتفاقات "درون تو می‌گذره"..
نه عقربه های ساعت
پس سعی کن ...
"خوش بگذرونی لحظه هات رو"..

🔅🔅🔅🔅🔅🔅🔅🔅🔅🔅🔅🔅🔅🔅🔅
😋😋👌 بسیار خوشمزه وعالی # سمبوسه گوشت* چرخ کرده #تند * با رب # خودم پز #
...
نظرات