عکس بستنی یخی لیمویی

بستنی یخی لیمویی

۲۹ خرداد ۰
مــزرعـه را..
ملـــخ هــا جــویــدنــد !
و مــا ..
بــــرایِ کـلاغهــا 'متـــرسک' سـاختــــیم !
و ایـن بــود ،
شــروعِ جـــــهالــت …!

👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌

# بستنی یخی * لیمویی # بسیار عالی 😍👌 # خیلی خوشمزه 😋😋😋👌👌👌#
...
نظرات