عکس قهوه
لطفاً کپشن خوانده شود
مصی
۹۵
۲.۸k

قهوه لطفاً کپشن خوانده شود

۶ آبان ۰
این سه عکس دوست داشتم بمونه داخل پیجم برای یادگاری
عکس اول قهوه که شیرینی خانگی پهلوش بود که کات شد
عکس دوم نان وینی با دستور خودم اینم لینک دستور
https://sarashpazpapion.com/recipe/fbdc21b5203625786a8eec178a920052
عکس سوم نان سوخاری بازاری با دستور خودم اینم لینک دستور
https://sarashpazpapion.com/recipe/b733d9d6c7ff55dbbdb50a752ccefd36
...
نظرات