عکس رول کدو حلوایی
Kiani
۱۰۱
۸۸۳

رول کدو حلوایی

۱۷ آبان ۰
✨🌹✨

در بیست سالگی برای خواسته‌ای که از خداوند داری، وضو می‌گیری و دعا می‌کنی.
آنقدر مصمم هستی که به سجده می‌روی و در سجده دعا می‌کنی...
اما، نمی‌شود!
دلگیر می‌شوی از خداوند ...
در سی سالگی هم به سجده می‌روی، البته این بار سجده‌ی شکر، برای آنکه دعای بیست سالگی‌ات پذیرفته نشد!

این یک تفاوت ده ساله بود که باعث شد به گوشه‌ای از حکمت پروردگارت پـی ببری.
فکرش را بکن در آینده چقدر از پذیرفته نشدن برخی از خواسته‌هایمان خوشحال خواهیم شد...

به انتخاب خداوند اعتماد کن

همانطور که خداوند درقرآن کریم سوره بقره آیه 216 میفرماید:

چه بسا چیزی را خوش نداشته باشید، حال آنکه خیرِ شما در آن است. و یا چیزی را دوست داشته باشید، حال آنکه شرّ شما در آن است. و خدا می‌داند، و شما نمی دانید.
خدایا بخاطر حکمتت شکرت😍😍😍😍
...
نظرات