عکس فلافل با لوبیا چشم بلبلی

فلافل با لوبیا چشم بلبلی

۵ فروردین ۱
فوق العاده خوشمزه با دستورپخت خودم اینم لینکش

https://sarashpazpapion.com/recipe/06c9b9e44acdc8360cc2da8ee4a640ee

#فلافل_با_لوبیا_چشم_بلبلی #فلافل #آشپزخونه_نگار #نگار۶٩
...