عکس هات چاکلت بدون خامه
مطهره
۳۸
۶۱۵

هات چاکلت بدون خامه

۲ مهر ۰۱
زن
خورشید خانه است !
او نباشد هوا " پس " است . . .
از سقف دلتنگی
از در و دیوارش ؛
بی حوصلگی چکه می کند . . . !
...
نظرات