عکس Masala tea
Désirée Clary
۶۴
۶۷۲

Masala tea

۶ آبان ۰۱
#چالش-نوشیدنی-گرم

تا حالا به سیمای گیتار دقت کردی؟
اولش وقتی وصلشون میکنی، تازه ان وقتی کوک بشن صدایی دارن که روحتو روشن میکنن...
ولی...اگه یه نفر وابسته سیمای قبلیش باشه چی؟
اگه نتونه بدون سیمای قبلیش گیتار بزنه چی؟
آدما هم مثل سیمای گیتارن...ممکنه یهو وسط نواختن موسیقی زندگی توانشون رو از دست بدن و...من بدون تو...گیتاریم که به سیمای قبلیش عادت کرده،
بدون تو من یه الحمبرای کهنه ام...
که قراره گوشه ی اتاق خونش بپوسه...
نوامبر 1990
Desiree
...
نظرات