عکس قهوه دالگونا
at.dr
۲۸۰
۱.۲k

قهوه دالگونا

۱۱ آبان ۰۱
#چالش_عکس_هالووین
#چالش_عکس_هالوین
#هالوین#چالش

به خاطر هر چیزی که دوست داری؛
پاشو،بدو، بخور زمین،بلند شو،بخند، گریه کن،خسته شو،استراحت کن، اشک بریز، ناراحت شو؛حتی شده جنگ راه بنداز! ولی براش اونقدر بجنگ تا بهش برسی! قسمت و تقدیر و نشد که بشه ها؛برای آدمی که جنگیدن بلد نبودن..!


خاطره یه روز خوب کنار رفیقام..🙂
...
نظرات