عکس ماکارونی
ܣܥ‌‌ࡅ࡙ܘ✿
۲۴
۸۳۳

ماکارونی

۲۴ اردیبهشت ۰۲
#متن🦋

معجزه‌ی صبح را که میبینی آرزوهایت را با شوق به دنیا بگو، دنیا صدای عشق و روشنی را خواهد شنید ❤️

‌.
نمی توانی همه چیز را کنترل کنی
گاهی فقط باید آرام باشی و ایمان
داشته باشی که همه چیز درست خواهد شد .
آرام بگیر و بگذار زندگی ، خودش اتفاق بیفتد

#خدایا_شکرت 🌱🌸

#ماکارونی#ماکارانی#ماست_نعناع
#ماست#لیمو#گریپ_فروت
...
نظرات