عکس اسموتی توت سیاه
Mrs_rad_73
۹۴۱
۴.۵k

اسموتی توت سیاه

۱۸ خرداد ۰۲
چ جذابه😎😍💜💜💜💜🍷🍸🥤🥂
ازترکیب توت سیاه بستنی شاهتوت و شیر هست
بسی خوشمزه😋
#اسموتی_توت_سیاه
...