ناهید
ناهید

دستور پختی یافت نشد

کیک مدرن عدد
ناهید
۱۳

کیک مدرن عدد

۳۱ تیر ۹۷
سفارشی
...
کیک خامه ای باتزیینات فوندانت
ناهید
۱۵
سفارشی
...
کیک کیتی
ناهید
۸

کیک کیتی

۳۰ اردیبهشت ۹۷
سفارشی
...
کیک باب اسفنجی
ناهید
۶

کیک باب اسفنجی

۳۰ اردیبهشت ۹۷
سفارشی
...
کیک خامه ای
ناهید
۱۱

کیک خامه ای

۳ بهمن ۹۶
سفارش
...
کیک خامه ای
ناهید
۸

کیک خامه ای

۳۰ دی ۹۶
سفارش مشتری
...
کیک خامه ای
ناهید
۱۰

کیک خامه ای

۳۰ دی ۹۶
قطاب ونخودی
ناهید
۷

قطاب ونخودی

۳۰ دی ۹۶
سفارش مشتری
...
کیک فوندانت
ناهید
۱۴

کیک فوندانت

۲۲ شهریور ۹۶
سفارش امروز
ناهید
۱۲

سفارش امروز

۳ شهریور ۹۶
به مناسبت روزپزشک
...
سفارش دیگه روز پزشک
ناهید
۱۷
باتزیین فوندانت
...
کیک شکلاتی
ناهید
۱۶

کیک شکلاتی

۳ شهریور ۹۶
باروکش فوندانت
...
کیک فوندانت
ناهید
۱۱

کیک فوندانت

۱۹ مرداد ۹۶
باتم پیراهن
...
مشاهده موارد بیشتر