تبسم
تبسم

دستور پختی یافت نشد

سالاد پاستا
تبسم
۲

سالاد پاستا

۲۵ مهر ۹۶
واسه مهد پسرم که جشن غذای سالم داشتن...تقدیم به نگاه مهربونتون
...
حلوا زرد شیرازی
تبسم
۱۴

حلوا زرد شیرازی

۲۵ مهر ۹۶
اینم حلوا زرد شیرازی نذری،ما شیرازیا بهش میگیم حلوای کاسه ای
ایشالا که همه حاجت روا بشن...
...
پاناکوتای هلو
تبسم
۸

پاناکوتای هلو

۱۲ مهر ۹۶

اینکه خاصیت داشته باشی خیلی بهتر ازاینه که خاص باشی،یکروزی خواهیم فهمیدکه قلبهای بزرگ بسیاربیشتر ازسلاحهای بزرگ برایمان صلح وآرامش به ارمغان خواهندآورد
...
ژله3
تبسم
۱۲

ژله3

۲۳ شهریور ۹۶
🌷

ﻗﺪﻳﻤﺎ ﺩﻟﻤﻮﻥ ﺑﻪ ﻭﺳﻌﺖ ﻳﻪ ﺁﺳﻤﻮﻥ ﺑﻮﺩ ...
ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎ ﭼﺸﻢ ﻣﻴﻨﺪﺍﺯﻳﻢ ﺑﻪ ﺳﻘﻒ ﻣﺤﻘﺮ ﺍﺗﺎﻗﻤﻮﻥ ﻭ ﮔﺮﻓﺘﺎﺭﯼ ﻫﺎﻣﻮﻧﻮ ﻣﯽﺷﻤﺮﻳﻢ!
ﻗﺪﻳﻤﺎ ﻳﻪ ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻥ ﺳﻴﺎﻩ ﻭ ﺳﻔﻴﺪ ﺩﺍﺷﺘﻴﻢ ﻭ ﻳﻪ ﺩﻧﻴﺎﯼ ﺭﻧﮕﯽ...
ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺯﺍ ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻧﺎﯼ ﺭﻧﮕﯽ ﻭ ﺳﻪ ﺑﻌﺪﯼ ﻭ ﻳﻪ ﺩﻧﻴﺎﯼ ﺧﺎﻛﺴﺘﺮﯼ!!
ﻗﺪﻳﻤﺎ ﺍﮔﻪ ﻧﻮﻥ ﻭ ﺗﺨﻢ ﻣﺮﻍ ﺗﻤﻮﻡ ﻣﻴﺸﺪ، ﺭﺍﺣﺖ ﻣﯽ ﭘﺮﻳﺪﻳﻢ ﻭ ﺯﻧﮓ
ﻫﻤﺴﺎﻳﻪ ﺭﻭ ﻫﺮ ﺳﺎﻋﺘﯽ ﺍﺯ ﺷﺒﺎﻧﻪ ﺭﻭﺯ ﻣﯽﺯﺩﻳﻢ ﻭ ﻛﻠﯽ ﺑﺎﻫﺎﺵ ﻣﯽﺧﻨﺪﻳﺪﻳﻢ...
ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎ ﺍﮔﻪ ﻫﻤﺰﻣﺎﻥ، ﺩﺭﺏ ﻭﺍﺣﺪ ﺍﻭﻧﺎ ﺑﺎﺯ ﺷﻪ ﺑﺮ ﻣﻴﮕﺮﺩﻳﻢ ﺗﺎ ﻛﻪ
ﻣﺠﺒﻮﺭ ﻧﺸﻴﻢ ﺑﺎﻫﺎﺵ ﺳﻼﻡ ﻋﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﻢ...!
ﻗﺪﻳﻤﺎ ﺍﺯ ﻫﺮ ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﯽﻛﺮﺩﻳﻢ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺩﻭﺳﺘﺎ ﻭ ﻓﺎﻣﻴﻞ
ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ، ﭼﻪ ﺑﺎ ﻧﺎﻣﻪ ﭼﻪ ﻛﺎﺭﺕ ﭘﺴﺘﺎﻝ ﻭ ﭼﻪ ﺣﻀﻮﺭﯼ...
ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎ ﺑﺎ "ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻫﺎﯼ ﺭﺳﺎﻧﻪ ﺍﯼ" ﻫﻢ، ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻧﺪﺍﺭﻳﻢ...
ﻗﺪﻳﻤﺎ ﺗﻮ ﻳﻪ ﻣﺤﻠﻪ ﺟﺪﻳﺪ ﻫﻢ ﻛﻪ ﻣﯽﺭﻓﺘﻴﻢ، ﺑﺎ ﺩﻗﺖ ﻭ ﺍﺷﺘﻴﺎﻕ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ
ﺟﺎ ﻧﮕﺎﻩ ﻣﯽﻛﺮﺩﻳﻢ...
ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎ ﺩﻧﻴﺎ ﺭﺍ ﺍﺯ ﭘﺸﺖ ﺩﻭﺭﺑﻴﻨﺎﯼ ﻋﻜﺎﺳﯽ ﻭ ﻓﻴﻠﻤﺒﺮﺩﺍﺭﯼ ﻣﯽﺑﻴﻨﻴﻢ!!!
ﻗﺪﯾﻤﺎ ﯾﻪ ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ﺟﻤﻌﻪ ﺑﻮﺩ ﻭ ﯾﻪ ﺧﻮﻧﻪ ﭘﺪﺭﺑﺰﺭﮔﻪ، ﺑﺎ ﻓﮏ ﻭ ﻓﺎﻣﯿﻞ...
ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺯﺍ ﭘﺮ ﺍﺯ ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ، ﻭﻟﯽ ﮐﻮ ﭘﺪﺭﺑﺰﺭﮔﻪ؟
ﮐﻮ ﺍﻭﻥ ﻓﺎﻣﯿﻞ؟
ﮐﻮ ﺍﻭﻥ ﺧﻮﻧﻪ؟
ﻗﺪﻳﻤﺎ ﺗﻮﯼ ﻗﺪﻳﻤﺎ ﻣﻮﻧﺪ....!!
...
لواشک هفت میوه
تبسم
۷

لواشک هفت میوه

۱۴ مرداد ۹۶
♚درد ممڪنــہ بـزرگ باشـــہ

امــّـّـّـّـّـّـّـّـّـّــا ➣

خــدا بــزرگ تـــره...♚

#یادت نره...
...
فلافل داغ داغ
تبسم
۱۳

فلافل داغ داغ

۱۴ مرداد ۹۶
یهویی شد...ببخشید تزیین نداره
...
ژله هلو...
تبسم
۷

ژله هلو...

۲۲ خرداد ۹۶
🌷🌷🌷
۶ کلید طلایی 🔑

دلی را نشکن؛
شاید 👈 خانه خدا باشد.

کسی را تحقیر مکن؛
شاید 👈 محبوب خدا باشد.

از هيچ عبادتی دریغ مکن؛
شاید 👈 کلید رضايت خدا باشد.

سر نماز اول وقت حاضر شو؛
شاید 👈 آخرین دیدار دنیایی‌ات باخدا باشد.

هيچ گناهي را كوچك ندان؛
شايد 👈 دوری از خدا در آن باشد.

از هیچ غمی ناله نکن؛
شاید 👈 امتحانی از سوی خدا باشد.
...
ژله نیمرو
تبسم
۸

ژله نیمرو

۱۰ خرداد ۹۶
دنبال بهترین نباش ∅
دنبال یه آدم معمولی باش ڪه سعی میڪنه واست بهترین باشه ✨‏
...
کرم موس
تبسم
۲۱

کرم موس

۲۷ اردیبهشت ۹۶
کرم موس توت فرنگی و پاناکوتای وانیلی...

به خاطر بسپاریم
همراهی خدا با انسان مثل نفس کشیدن است
آرام ، بی صدا ، همیشگی . . .
...
دسر توت فرنگی1
تبسم
۱۶

دسر توت فرنگی1

۲۰ اردیبهشت ۹۶
همیشه عاشق دسر های کوچولو هستم...یه حس خیلی خوبی دارن.تقدیم به نگاه مهربونتون دوستان عزیز
...
ژله توت فرنگی
تبسم
۱۲

ژله توت فرنگی

۱۹ اردیبهشت ۹۶
اونجوری که میخواستم نشد...ولی بازم دوسش دارم
...
ژله رنگین کمان 2
تبسم
۲۸

ژله رنگین کمان 2

۹ بهمن ۹۵
✨به سه چیز هرگز نمیرسید
1-بستن دهان مردم
2-جبران همه ےشکستها
3-رسیدن به همه آرزوها

????سه چیزحتما به تومیرسد:
1-مرگ
2-نتیجه عملت
3-رزق وروزی

????میخواهےبه همه چیزبرسی
خدا را در زندگیت بیاور????
...
آش رشته 2
تبسم
۱۹

آش رشته 2

۲۴ دی ۹۵
اینم آش رشته فاتحی برای اموات و رفتگان...خدا رحمت کنه همه اسیران خاک رو
...
خوراک لوبیا رژیمی
تبسم
۱۰
آنان که صبر ندارند چه فقیرند
چرا که هیچ زخمی بدون صبر شفا نیافته است ...
...
ماکارونی
تبسم
۱۳

ماکارونی

۲۱ دی ۹۵
خدایا...
پر از هوای توام
اما قصورم را به دل نگیر..
انتهای دریا را برکه ها نمیفهمند..
پس ببخش اگر گاهی گم میکنم نشانت را..
راه را نشانم ده که محتاج رحمتتم...
...
مشاهده موارد بیشتر