خانم آقا محسنم
خانم آقا محسنم

دستور پختی یافت نشد

سمبوسه جان

سمبوسه جان

۱۳ شهریور ۹۸
آیس پک

آیس پک

۱۲ شهریور ۹۸
بدون تزیین ولی خوشمزه
...
رشته پلو

رشته پلو

۵ تیر ۹۸
رشته پلو و قیمه با قارچ، خیلی خوشمزه بود😋😋😋
...
املت قارچ خوشمزه
بدون تزیین😜
...
استامبولی مرغ

استامبولی مرغ

۳۰ خرداد ۹۸
عدسی

عدسی

۲۴ خرداد ۹۸
حلوا

حلوا

۲۳ خرداد ۹۸
کیک

کیک

۲۰ خرداد ۹۸
کیک 19 سالگرد ازدواج خواهرم
...