منصوره
منصوره

دستور پختی یافت نشد

ته چین کشمش و لپه
منصوره
۷
خیلی زحمت کشیدم وخیلی هم خومزه شده بود.
...
 ته چین سینه مرغ با ذرت و نخود فرنگی
منصوره
۱۵
خوشمزه است ودرست کردنش شیرینه بازم درست میکنم ومیفرستم
...
خورش انار دانه مسما
منصوره
۳۸
خورش انار من .ملس وخوش رنگ
...