هستی طلا
هستی طلا
به ترتیب

دستور پختی یافت نشد

به ترتیب
کیک هلو

کیک هلو

۲ هفته پیش
لطفاکپشن رومطالعه کنید🙏👇
سلام دوستای گلم
سالروزازدواج آسمانی حضرت علی(ع)وحضرت زهرا(س) وروز♡عشق♡مابچه مسلموناروبهتون تبریک میگم😍

این کیک دلبرروهم دیشب بهمین مناسبت پختم.طعمش وبافتش عاااالی بود.من این کیک روبادستور Roniaعزیزم درست کردم.البته هلوهاروبه روشی که ایراناجون توی رسپی شون گفتن مخلوط کردم.چون دکست داشتم همه جای کیک هلوداشته باشه😋فقط من سس هلونتونستم درست کنم چون میکسرندارم🙁ولی مطمئنم اگه بوددیگه فوق العاده میشد👌👌👌😋
راستی پارچه زیرکیک هم کت حجاب لباسیه که شب عروسیم پوشیده بودم.گفتم مربوط به این عیدعزیزباشه😄داستان امروزهم مربوط به عروسیه👇


#شهید محمد طاهری

همسایه مان عروسی داشت.صدای موسیقی وکف وسوت شان محله رابرداشته بود.آماده میشدم بروم.محمدداشت نگاهم میکرد.سرش رابه نشانه تاسف تکان داد.لبخندتلخی زدوگفت:"مادر!واقعامیخوای بری توهمچین مجلسی؟!"
گفتم:"خب دعوتمون کردن.مگه تونمیای؟!"صدایش محمکترشدوگفت:"محاله پام روتومجلس گناه بذارم!"
ازجایش بلندشدورفت توی اتاق.توی آن هوای گرم مردادماه درراهم بست تاصدا وارداتاق نشود.
شب ازنیمه گذشته بودکه برگشتم.دراتاق هنوزبسته بود.رفتم وآهسته بازکردم.نگاهم بهش افتاد.گوشه ی اتاق خوابش برده بود.صورتش خیس عرق بودومفاتیح هم کنارش باز...
راوی:مادرشهیدلحظاتتون پرازآرامش حضورخدادوستان💚
اللهم عجل لولیک الفرج🙏
...
لازانیا با خمیر نیم پخت
لطفا کپشن رومطالعه کنید🙏👇
سلام دوستای گلم🙋
ایشونم لازانیاجان جانان که معرف حضورتون هستن.ناهاردیروز شنبه ۵/۵/۹۸خیلی عالی بودجاتون سبز💚تندوتیزوباب طبع خودم😋
فقط من ایندفعه کم چرب ترورژیمی طور درست کردم وبهمین خاطرپنیرپیتزاهم کمترریختم(ازشماچه پنهون گرونم هست آخه این پنیرخوشمزه😅😜)
خب اگه موافقیدبریم سراغ داستان امروز👇

#شهید مهدی باکری
#شهادت: عملیات بدر ۱۳۶۳ #مفقودالجسد

باشرمندگی آمده بودپیشم میگفت:"ماکه نمیدونستیم شهرداره.بهش بی اعتنایی کردیم.خودش رفت مثل یه کارگروایسادوکار کردماهم..."
مسئول کارگاه شن وماسه بود.ترسیده بود.گفتم:"نگران نباش!ناراحت نمیشه"گفت:"آخه ماخیلی اذیتش کردیم" قضیه راکه برای مهدی تعریف کردم برای همه شان تشویقی نوشت تابفهمند ازدستشان ناراحت نیست.
گفت:"کاش میتونستن بفهمن من دارم بانفسم میجنگم.یه اون میخوام بگم فکرنکنی برای ریاست اومدی.فقط اومدی خدمت کنی!"
کمی مکث کردودوباره گفت:"اگه من میرم کنارشون کارمیکنم،میخوام رنج وسختی گارگرهارودرک کنم.نمیخوام کسی فکرکنه برای ریاست اومدم..."

💚پیامبراکرم(ص)فرمودند:
💙"کسیکه به جای اینکه مردم رادشمن خودبداند، نفس خود رادشمن خودبداند،خداونداوراازبی تابی روزقیامت درامان میدارد."


لحظاتتون پرازآرامش حضورخدادوستان💚
اللهم عجل لولیک الفرج🙋🙋
...
کیک آبجوش

کیک آبجوش

۳ هفته پیش
لطفاورق بزنید...
سلام مهربونا😍
خوبیددوستای گلم؟؟😊
این کیک ساده اماپردردسرمن که دیگه اواخردرست کردنش داشتم ازحال میرفتم😩روبرای پایان خدمت پسرخاله گلم به سفارش خانم مهربونشون درست کردم واسش...
باهمه خستگیم ولی وقتی بالاخره کارم تموم شدونتیجه ش رودیدم خیییلی دوست داشتنی اومدبه نظرم.امیدوارم اونام خوششون اومده باشه...
خب بریم سراغ داستانمون👇

#شهید حجت الاسلام حسن رامه ای
#شهادت:منطقه مریوان،دزلی ۱۳۶۷

دورهم نشسته بودیم وحرف میزدیم که یه دفعه شیخ حسن گفت:"پیف! چه بوی بدی میاد!"همه ساکت شدن ودوربرشون روبوکشیدن.ازگوشه وکنارصدابلندشد که:"بو؟!نه بونمیاد!چه بویی؟!".شیخ ول کن نبود. میگفت:"چرایه بویی میاد!"بازبچه هادوروبرشون روگشتن.یه لحظه فکرکردیم شایدمنظورش بوی جوراب باشه!
ازسرناچاری بلندشدیم رفتیم پاهاوجوراب هامون روشستیم وبرگشتیم.
تازه صحبتمون گل کرده بودکه دوباره شیخ حسن اخماش روتوهم کشیدوگفت:"بومیاد!"بچه هابه هم نگاه کردن وگفتن :"شیخ حسن! ماروگذاشتی سرکار؟آخه چه بویی؟بونمیاد!ماکه چیزی نمیفهمیم!"
گفت:"چه طوربوی مرده روحس نمیکنید؟!چرالب ولوچه هاتون خونیه؟!خب داریدگوشت گندیده میخورید.حرفم اینه داریدغیبت میکنید!کسی پیدامیشه دوست داشته باشه گوشت برادرمرده خودش روبخوره؟!حتماکسی راضی نمیشه این کارروبکنه...پس ازخدابترسیدوزودتوبه کنید.."

💚زمانی که رسول اکرم(ص)زناکاری رارجم کرد.مردی درآن محل نزددوستش ازکسی غیبت کرد.حضرت گوشت مردارگندیده ای آوردوبه هردوگفت:"نیش بزنید" عرضه داشتند:"این جیفه بدبورا؟!"حضرت فرمود:"کاری که شماکردیدگندوبویش ازاین بدتربود."

خیییییلی ممنونم ازتارای گلم بابت دستورفوق العاده کیک آبجوش وروغن جداکننده.هربارمیپزم کلی دعات میکنم عزیزم😙😙

لحظاتتون پرازآرامش حضورخدادوستان💚
اللهم عجل لولیک الفرج🙏🙏
...
الویه وتارت کشک بادمجان
سلام دوستای گلم
امیدوارم تنتون سالم ودلتون خوش وقلبتون پرازنورایمان باشه همیشه🙏
جاداره تشکرکنم ازاون مهربونایی که همیشه من وکارام رودنبال میکنن وآثارمحبتشون روتوی اعلانات بالایکهاشون یازیرپست باکامنتهای قشنگشون به جامیذارن.درسته که کارای من هیچوقت دیده نمیشه(که البته گله ای هم نیست چون نه من اونقدروقت دارم که همه ش بقیه رولایک کنم ومتقابلا لایک بگیرم.وحتماکه نه اونقدرعالیم که لایق بیشترازاین باشم)ولی بااین وجوداین تعدادازدوستای مهربونم که کم هم نیستن وواقعانمیتونم اسم همه روبگم.همیشه ۱۰۰تالایک روواسم تضمین میکنن😉😅😄😍😙😙
خییییییلی دوستتون دارم.
این عکساهم ازآرشیوه مجددومربوط به تولوپارسال دخترم هست.تولدتوی باغ بوددیگه میبخشیدکه ظرفاش جالب نیست.😶
ببخشیداینقدرپرحرفم که کپشنام همه ش طولانی میشه🙊🙈.اینم داستان امروز👇

#شهید عبدالله شهروی
#شهادت:عملیات کربلای ۵ ؟شلمچه _۱۳۶۵

هرپدری آرزوی دامادی پسرش روداره.منم مستثنی نبودم ازاین آرزو.بهش گفتم:"باباجون چراازدواج نمیکنی؟خب توهم مثل بقیه ازداج کن.دیرمیشه ها!"
گفت:"چشم.انشاءالله هروقت جنگ تموم شدوبرگشتم ازدواج میکنم."ول کنش نبودم؛ هربارمی اومدموضوع ازدواج روپیش می کشیدم ومیگفتم:"دلم می خواد تازنده ام دامادیت روببینم."اما یک کلام بیشترجواب نمیداد:"حالازوده!"
پیش خودم گفتم شایدمشکل انتخاب داره؛به شوخی گفتم:"اگه توی انتخاب دختر مشکل داری،به دخترایی که مدرسه بیرون میان نگاه کن،هرکدوم روپسندیدی بگوبریم برات خواستگاری."
باشنیدن این حرف عرق سردی روی پیشونیش نشست وگفت:"چشمی که بخوادبه دختر مردم نگاه کنه باانگشت بیرون میارم وزیرپا له میکنم."

💚رسول اکرم(ص)میفرمایند:
💙کسی که چشمان خودراازنگاه حرام به زنی پرکند،خدای بزرگ وبلندمرتبه درروز قیامت چشمان اورابامیخ های آتشین پرکرده وازآتش انباشته میسازد تاحساب مردم به پایان رسد.آنگاه فرمان می دهد که اورا به جهنم برند."
#منبع:کتاب خودسازی به سبک شهدالحظاتتون پرازآرامش حضور خدادوستان💚
اللهم عجل لولیک الفرج🙏🙏
...
دسر پان اسپانیا

دسر پان اسپانیا

۱ ماه پیش
سلام دوستای گلم⚘
دلم واستون تنگ شده بود مهربونا❤
این عکس ازآرشیوهست ومال خیلی وقته پیشه.دیگه بایدببخشید اگه زیادجالب نیست وکیفیت نداره.راستش چندوقته تنبل شدم وبرای همینم نمیتونم بیام پیشتون.این عکس روهم فقط برای بهونه ای که بیام توی جمعتون گذاشتم.من فقط یه باراین دسررودرست کردم ودیگه دورشوخط کشیدم.چون علاوه براینکه فوق العاده خوش طعمه😋؛خییییییییلی هم پرکالری وسنگینه😩
بایدببخشیدعزیزان اگه زیادبهتون سرنمیزنم.آخه یه مدته نتم افتضاح شده عکسا برام بازنمیشه فقط گاهی استوریهاروبه زوووور!!بازمیکنه.منم فقط میرسم عکسان دوستان رولایک کنم وکپشنهاروبخونم.واسه همینم دیگه خیلی کم کامنت میذارم.خواستم بدونیدبی معرفت نیستم مشکل ازگوشیمه😠😧😞
خب بریم سراغ داستان:

#شهید عباس مطیعی:
#شهادت ۱۳۶۴بیمارستان فاطمیه سمنان

نمیدانم چراوقتی باهم بودیم وصحبت میکردیم،وسط حرفهایم ته خودکار رامیگذاشت توی دهانش وفشارمیداد.علتش رونمی دونستم.میپرسیدم هم جواب درستی نمیداد وحرف روعوض میکرد.یه بار اونقدرپاپی شدم تابه حرف اومد.گفت:"توزیادنسبت به غیبت حساس نیستی،میترسم منم آلوده بشم.برای همین ته خودکار رومیذارم تو دهنم وفشارمیدم که حواسم باشه توغیبت نیفتم وادامه دهنده ش نباشم.


لحظاتتون پرازآرامش حضورخدادوستان💚
اللهم عجل لولیک الفرج🙏🙏
...
لازانیای ماکارونی وپنیر
سلام دوستای گلم😍
خوبید؟خوشید؟
چه میکنیدبااین خرماپزون😥😓
اینجاکه واقعا خیییییلی گرم وطاقت فرساست هوا.یعنی دیگه امروزفرداست که یه کولربذاریم🤔
واسه کولرمون منظورمه😅😂
داره میمیره طفلی😁
ازهمه دوستای مهربونی که لطف داشتن وتوی پستهای قبلی بالایکهاوکامنتهای زیباشون همراهیم کردن خییییلی ممنونم🙏😍😍😍😍
خیییییلی دوستتون دارم😙😙😙😙💕💕💕
اینم ناهارمن ودختری که خییییلی خوشمزه بود.ماکه خییییلی دوست داریم.ورق بزنیدعکس های بعدی روباگندم وگلهای لاوندری(اسطوخدوس خودمون😉)که توی گردش یه روزه که خارج ازشهررفته بودیم جمع کردم،گرفتم...نمیدونین چه عطری داشت🤗

دوستان اگرموافق باشیدمیخوام ازاین به بعدداستانهای کوتاه ازشهدای عزیزمون واستون بذارم.خیییلی عالین این داستانها...وخوشحال میشم نظرتون روراجع بهشون بگیدبهم😊پیشاپیش عذرمیخوام ازاینکه کپشن طولانی میشه🙏🙈امیدوارم براتون مفیدباشن🤗

#شهیدحسین کاظم بابایی/#شهادت:شلمچه ۱۳۶۵

قرارهرروزه مان بود.بعدازصبحانه یکی بایدحدیث یانکته اخلاقی میگفت.نوبت رسیدبه شیخ حسین،بچه های گردان به این اسم میشناختنش...حدیث معرکف امام علی(ع) راخواند:《اشجع الناس من غلب هواه》
سروصدای بچه هابلندشدکه:《شیخ!حدیث دیگه ای بلدنیستی؟!》هربارنوبتش میشدهمین حدیث رامی خواند🤔
گفت:《نه من فقط همین یکی روبلدم.همینم غنیمته.اگه بهش عمل کنیم گیروگره کارمون بازمیشه.》
یکی ازبچه هاگفت هر‌کی بلده نوحه بخونه.اینبارهم شیخ حسین داوطلب شد.آرام شروع کردودم گرفت:《حسین جانم...حسین جانم...》اول چندباراین راتکرارکرد.بعدماهمان لحن نوحه گفت:《اشجع الناس من غلب هواه...اشجع الناس من غلب هواه...》
دستهای بچه هابه سینه مانده بود.مات ومنگ نگاهش میکردند.همه باهم زدندزیرخنده.
درقرارهای روز بعدجای شیخ حسین وحدیث مولایش خالی بود.توی همان عملیات شهید شد.


💚امام علی(ع) فرمودند:《اَشجَعُ النّاسِ مَن غَلَبَ هَواهُ》

💙《شجاع ترین مردم کسی است که بر هوای نفسش غلبه کند...》

لحظاتتون پرازآرامش حضورخدادوستای مهربونم
اللهم عجل لولیک الفرج🙏🙏
...
دسروانیلی

دسروانیلی

۱ ماه پیش
دوستای گلم این دسر روتوی پست قبل گذاشته بودم.
یه دسرساده وکم هزینه که خیلی راحت وباموادی که دردسترسمون هست درست میشه ودرعین حال خییییلی خوش طعمه وبافت لطیفی داره.دستورش روازتوی گالری پیداکردم.مربوط به اسکرین شاتهایی که چندسال پیش ازپاپیون گرفتم هست ولی متاسفانه اسم کاربرعزیزی که صاحب پست بودن مشخص نبود😐
بااین حال امیدوارم درست کنید واگرخوشتون اومد جفتمون رودعاکنید😁😉
موادلازم:شیر ۲ لیوان/شکر نصف لیوان/خامه صبحانه نصف بسته/پودرژلاتین ۲ ق.غ/وانیل ۱/۴ ق.چ /رنگ خوراکی دلخواه به میزان لازم.

اول شیروشکروباهم مخلوط میکنیم روی گازمیذاریم تابجوشه وشکرتوی شیر حل بشه.کنارمیگذاریم تا ازحرارت بیفته.حالا خامه روبه روش بن ماری بازمیکنیم وباشیرمخلوط میکنیم.درنهایت ژلاتینی روکه همراه نصف فنجان آب سردوبه روش بن ماری ذوب کردیم وگذاشتیم کمی ازحرارت بیفته رو به همراه وانیل به موادمون اضافه ومخلوط میکنیم.توی قالب دلخواه ریخته و۳تا۴ ساعت دریخچال قرارمیدیم.
دسرماآماده ست به همین راحتی وخوشمزگی.
شمامیتونیداین دسرروبااضافه کردن افزودنی های دلخواهتون درطعم های مختلف تهیه کنید.زعفرانی،کاکائویی،یانارگیلی و...


💚امیرالمومنین میفرمایند:
همانامن ازدوچیزبرشما میترسم،پیروی هوای نفس وزیادی آرزو...
پیروی هوای نفس شما راازحق بازمیدارد؛ودرازی آرزو آخرت راازیادشما میبرد...

لحظاتتون پرازآرامش حضورخدادوستان
اللهم عجل لولیک الفرج🙏🙏
...
کیک اسفنجی

کیک اسفنجی

۱ ماه پیش
سلام دوستای مهربونم❤
اینا تدارکات تولدپارسال دخترم هستن که توی باغ مامان برگزارکردیم.میبخشیداگه کیفیت وزاویه عکسهازیادخوب نیست راستش خودم نتونستم بدلیل مشغله عکسی تهیه کنم ومهمونام عکس گرفتن وواسم ارسال کردن
.من پارسال ۳_۴روزدرگیرتدارکات برای ۷۰ تامهمون بودم😥😥😥 ولی شایدباورتون نشه فقط ۲۰ نفراومده بودن وکلی زحمت وهزینه ووقتم به بادرفت.وخستگی توتنم موند😩😩😧دخترمم همه ش ناراحت بودوبااونهمه زحمت اصلا بهمون خوش نگذشت😧😩.عوضش امسال بااینکه کل تدارکات یه روزم وقتمونگرفت ولی خیلی عالی بودوخوش گذشت...😀انشاءالله عکس تدارکات امسالم واستون میفرستم.
راستی لباس تن هستی روهم خودم واسش دوختم.هرچندتوعکس اصلا مشخص نیست 😅تاپ باطرح کیتی ودامن عروسکی ساتن ...

#کیک دخترونه کیتی#الویه کیتی#کوکی کیتی#گیفت تولدکیتی#کشک بادمجان#نون باخمیرجادویی#پفیلاکچاپ وساده تازه کاپ کیک وژله کیتی هم بودکه ازاونا کسی عکس نگرفته بودمتاسفانه😔

لحظاتتون پرازآرامش حضورخدا دوستان
اللهم عجل لولیک الفرج🙏🙏🙏🙏
...
کیک اسفنجی 3 تخم مرغی
سلام دوستان گلم🌹
ولادت حضرت معصومه(س) وروزدخترروبه همه شما پاپیونیهای مهربون مخصوصا دخترخانومای گل پاپیون تبریک میگم...🎆🎊🎉🎈🎈🎉🎊🎆
امیدوارم مثل حنا بامسئولیت...
مثل کوزت صبور...
مثل ممول مهربون...
مثل جودی شادوسرزنده...
مثل آنه پراز رویاهای سبز...
ومثل سیندرلا خوشبخت باشید...😍😍😍

این کیک ودسررودیروز خیلی عجله ای برای روزدخترودوست گلم که باتاخیربرای تولددخترم!اومده بود درست کردم.به عشق همه دخترا بخصوص دخترخودم بالاخره یه کیک تمام شکلاتی پختم😍😍😋😋😋دیگه ببخشیدکه تزئینش خیلی مهدکودکیه آخه دوستم کارداشت وزودتراومدواسه همین منم همونجاجلوی خودش کیکو بیرون آوردم ازفروخامه موزدم وتزئین کردم.اینه که هم معذب بودم وهم وقتم کم بود 😌😓ممنون بانومحبوبه خدمتی عزیزم واسه دستورپخت عالیشون😍💐
راستی دسرش روقبلا واسه تولددخترم هم درست کردم خیلی خوش طعم ودرعین حال راحت وکم هزینه وکم دردسره دوست داشتید بگیدتادستورش رواضافه کنم...

لحظاتتون پرازآرامش حضورخدادوستان...
اللهم عجل لولیک الفرج بحق یوم الجمعه🙏🙏🙏
...
 تست کاپ

تست کاپ

۲ ماه پیش
سلام دوستای گلم🙋
خوبید؟؟خوشید؟؟
مهربونا خییییییلی ممنونم ازتبریکات صمیمانه تون برای تولددخترم.خیلی خوشحالم کردید.

این دوتاعکس ازآرشیو هستن وصرفابرای بودن کنارشمامهربونا وتشکرازتون گذاشتم.اولی تست کاپ تخم مرغه که خییییلی وقت پیش واسه هستی درست کردم وتصویردوم یه تزئین هول هولکی استامبولی برای همسرم بودکه عجله داشت ومیخواست بره سرکار😊

دوستتون دارم دوستای مهربونم 😍😍😙😙😙😙😙😙😍😍

لحظاتتون پرازآرامش حضورخدادوستان.
اللهم عجل لولیک الفرج🙏🙏
...
کیک آبجوش

کیک آبجوش

۲ ماه پیش
دخترعزیزتر ازجانم!❤
بدون شک توزیباترین آفریده خداوند برروی زمین هستی...
درروزگاری که زشتی و سیاهی درآن بیدادمی کند؛
خداوند مهربان،خوبترین امانتش رابه من سپرد
تابا تو بتوانم زشتی ها را،زیبا وسیاهی ها را،با امید به آینده ای روشن پشت سربگذارم...💖

حالا؛پنجمین سالی ست که برای ما(من وپدرت)،باشکوه ترین وپرشورترین روز سال،سوم تیرماه است💞

روزی که پروردگار با لطف بیکرانش گرمای تابستان رابه قلبهایمان سرازیر کرد؛
تاگرمای دلمان، ظهرهای داغ تیرماه را از رو ببرد...💚

واکنون صادقانه تلاش میکنیم تابه شکرانه این همه لطف خالق یکتا ،غنچه کوچک نهال زندگیمان رابرای فردایی روشن پرورش دهیم و عاشقانه نظاره گر شکفتن وبه بارآمدنش باشیم💞

پنجمین سالگرد زمینی شدنت مبارک فرشته ی آسمانی من...😇

( ممنون ازتارای گلم بابت دستورمعرکه این کیک)

لحظاتتون پرازآرامش حضورخدادوستان
اللهم عجل لولیک الفرج🙏
...
کتلت سیب زمینی

کتلت سیب زمینی

۳۰ خرداد ۹۸
سلام دوستای گلم😍
ممنونم ازمحبت دوستانی که توپست قبلی ابرازمحبت کردن باکامنتهاشون😊خییییلی دوستتون دارم مهربونا😙😘
این کتلتا هم،همونایی هستن که توی پست قبلی درباره ش بهتون گفتم ودردسرهایی که سرش کشیدم.
دخترم بابت این کتلتهای خرسی هم کلی ذوق کرد.
راستش خودمم خیلی دوستش دارم گوگولی شده😄امیدوارم شماهم خوشتون بیادوموردلطف واقع بشه😙😙

لحظاتتون پرازآرامش حضورخدادوستان
اللهم عجل لولیک الفرج🙏
...
نان باگت

نان باگت

۲۷ خرداد ۹۸
سلام دوست جونیا🙋
خوبید؟؟خوشید؟؟
ممنون ازهمراهی دوستای مهربون وهمیشه همراهم.
سعی میکنم به همه تون سربزنم دوستان ببخشیددیگه اگه زیردستم درمیره...
این نونهای باگت بادستورخمیرجادویی پاپیون درست شدن وجاتون خالی فوق العاده پوک وخوش طعم بودن.واقعاخیییلی بهترازبیرونیاش بود👌😋
وقتی گوشت بذاری واسه کتلت بیرون ازفریزرووقتی یخش ذوب شدتازه ساعت ۱ونیم ظهریادت بیادنون ندارین ودیگه جایی هم بازنباشه واسه خریدنون.نتیجه ش میشه اینی که میبینید...همسرم وقتی اومددیگه فکش مساوی بازمین شده بودازتعجب که :نونم درست میکنی دیگه!!!!!!😲😲
منم اینجوریا😁😎😄بودم...
دخترمم ازدیروزهرکیومیبینه میگه مامان من واسم نون درست کررررده😇یعنی بسی عجیب بوداین پدیده واسه خانواده.تصمیم گرفتم دیگه بیشترازاین کارابکنم اینقدرندید بدیدنشن طفلیا😂😂😅😅


لحظاتتون پرازآرامش حضورخدادوستان
اللهم عجل لولیک الفرج🙏🙏
...
دسرموز وتوت فرنگی

دسرموز وتوت فرنگی

۲۴ خرداد ۹۸
سلام دوستای مهربونم💖
روزجمعه تون به خیروشادی🌺🌺

جاداره یه تشکرم بکنیم ازپاپیون که توی این اوضاعی که کم لطفی زیادشده وکمتردوستان لایک میکنن کارهارو.پاپیون هم نصف عکس هارومیذاره توپیج خودمون فقط...👏👏👏
امیدوارم این یکی رونذاره پیج خودم خیلی دوستش دارم آخه.
این دسرروشبهای آخرماه مبارک درست کردم کاملا یهویی ومن درآری بایه موزکه داشت له میشد وچندتادونه توت فرنگی که اونام بعضیاشون روبه خرابی بودن خخخخ.کلاببینم چیزی داره خراب میشه واینا ذهنم جرقه میزنه.نگم ازطعمش که خییییلی عالی بود.درعین حال خییییلی هم راحت بود.دوست داشتید بگیددستورش روواستون اضافه کنم.
پ.ن:(عاقا نگیداین باموادخراب دسرپخته ها!!!گفتم داشتن خراب میشدن نه این که خراب بودن)😁
ورق بزنیدنماهای دیگه ش روهم ببینیدخالی ازلطف نیست💖💖👌


لحظاتتون پرازآرامش حضورخدادوستان
اللهم عجل لولیک الفرج🙏🙏🙏
...
آبنبات توت فرنگی

آبنبات توت فرنگی

۲۱ خرداد ۹۸
سلام دوست جونیا
خوبید؟؟خوشید؟؟
این آبنبات هاداستان دارن...
راستش من ر۴تم برای اولین باربادستوریاسمن جون مرباوشربت توت فرنگی درست کنم.مرباش عاااالی شد که عکسش روپست قبل فرستادم.واما شربتش.ازاونجایی که من به شدت ناشی بودم ونمیدونم تاچه حدباید بذارم قوام بیاد.زیادی جوشید.یعنی وقتی داغ بودغلظتش عاااالی بودولی سرد که شد نگم براتون....
منم دیدم خییییییلی سفت شده ریختم توقالب وگذاشتم فریزر وباهاشون این آبنباتای خوشمزه رودرست کردم 😁که اتفاقا خالی ازلطف نبودودخترم عااااشقشون شد....چندتای وسط روهم بادستم گرد کردم😀😉
اینم ازسری خرابکاریهای من که طبق معمول یه جوری ماس مالیش کردم😜
راستی دوستان دوست داشتید به پیج منم سربزنیدخوشحال میشم😘😍
البته توپرانتز بگم که(من نمیتونم مثل خیلی ازدوستان قول فالو ولایک واین چیزاروبدم.فقط اگه دوست داشتیدوسلیقه تون بودخوشحال میشم نظرتون روبدونم.)

لحظاتتون پرازآرامش حضورخدادوستان
اللهم عجل لولیک الفرج🙏🙏
...
مشاهده موارد بیشتر
سایر کاربران
از دیار بارانم،❤گیلان❤ 💖همسرم و دخترام عشق منن💖
کاربر فعال سرآشپز پاپیون
ب عشق همسرم❤ و2تاپسرای❤❤ گلم آشپزی میکنم..
کاربر فعال سرآشپز پاپیون
همون nadiiiaهستم
یه تازه عروس متولدپاییز77 تنهادلخوشیم آشپزی براعشقم وبدون هیچ کلاس رفتنی khanomalef131377@