چکاوک
چکاوک

دستور پختی یافت نشد

کیک‌خانگی
چکاوک
۴

کیک‌خانگی

۱ ماه پیش
لواشک‌زردآلو‌وآلوچه
چکاوک
۳
من شکست نخورده‌ام‌فقط ده هزار روش پیدا کرده‌ام که
درست عمل نمی‌کند.
توماس ادیسون
#لواشک‌زردآلووآلوچه##لواشک#
...
حلوا
چکاوک
۳

حلوا

۱ ماه پیش
حلوای‌سه‌آرد‌وحلواباشیرخشک
...
حلواهویج
چکاوک
۱۱

حلواهویج

۲۲ فروردین ۱
پیدا ڪردن نقطه‌ضعف‌هاے دیگران،
ڪمی هوش می‌خواهد،

اما سوء‌استفاده‌نڪردن از آنها،
مقدار زیادے شعور!


#والت_ویتمن
#حلواهویج##حلوا#
...
حلوا
چکاوک
۷

حلوا

۲۲ فروردین ۱
-طلا را به وسیله آتش،
-زن را بوسیله طلا،
-و مرد را به وسیله زن امتحان کنید...!

👤فیثاغورث
#حلوا‌آردگندم##ترحلوا##حلوا#
...
شیرینی‌خشک
چکاوک
۳

شیرینی‌خشک

۲۲ فروردین ۱
سفره‌هفت‌سین‌سال‌۱۴۰۱‌به‌همراه‌شیرینی‌هاش‌
...
شله‌زرد
چکاوک
۴

شله‌زرد

۲۲ فروردین ۱
شله‌زرد‌به‌مناسبت‌روزاول‌رمضان‌سال‌۱۴۰۱
#شله‌زرد##سال۱۴۰۱##رمضان#
...
کیک‌یزدی
چکاوک
۳

کیک‌یزدی

۲۲ فروردین ۱
کیک‌یزدی‌به‌مناسبت‌روزپدرسال۱۴۰۰
#کیک‌‌یزدی##روزپدر##کیک#
...
کیک
چکاوک
۲

کیک

۲۲ فروردین ۱
کیک‌شکلاتی‌روزمادرسال۱۴۰۰
ودومین‌کیک،کیک‌زعفرانی‌‌تولدهمسرجان‌بهمن‌۱۴۰۰
#کیک‌زعفرانی##کیک‌شکلاتی##کیک#
...
فرنی
چکاوک
۱

فرنی

۲۲ فروردین ۱
...
برشتوک‌
چکاوک
۱

برشتوک‌

۲۲ فروردین ۱
برشتوک‌درست‌کردم،چه‌برشتوکی!!!برشتوک‌یلدایی
...
حلوابوتیکی‌زنجبیلی
چکاوک
۱

حلوابوتیکی‌زنجبیلی

۲۲ فروردین ۱
اگه قدرت اینو داری
که کسی رو خوشحال کنی،
این کارو انجام بده

دنیا به آدمای بیشتری برای
این کار نیاز داره!
...
یلدا۱۴۰۰
چکاوک
۱۴

یلدا۱۴۰۰

۲ دی ۰
ماحال‌خویش‌رابی‌سروپانوشته‌ایم
روزفراق‌راشب‌یلدانوشته‌ایم#شب‌یلدا##یلدا۱۴۰۰#
...
بورک‌گوشت
چکاوک
۵

بورک‌گوشت

۱۸ آذر ۰
کیک کدو حلوایی
چکاوک
۳
مشاهده موارد بیشتر