f@ezeh♡v_77
f@ezeh♡v_77

دستور پختی یافت نشد

سمبوسه
f@ezeh♡v_77
۲۷

سمبوسه

۱۶ آذر ۹۷
کیک اسفنجی
f@ezeh♡v_77
۲۶

کیک اسفنجی

۷ آذر ۹۷
کیک اسفنجی به مناسبت تولد همسر جونآبانی دستی را که میگیرد رهایش نمی کند😏
کسی را که دوست دارد تنهایش نمی کند 😉
رازی را که در دل داردفاش نمی کند 👍
با زندگی می جنگد ولی ای کاش نمی کند😶
شاید گاهی بی صفا شود ولی بی وفا نمی شود😊
شاید دلش گاهی تنگ شودولی سنگ نمی شود😍
آبانی یک رنگ خلق شده است ،یک رنگ😙
...
کوکو لوبیا سبز با گوجه و خیار و ترشی کلم قرمز
f@ezeh♡v_77
۶
اگر آدمیان می دانستند بخشندگی چه داشته بزرگیست

هیچ گاه از آن دوری نمی گزیدند
...
کیک ساده خانگی
f@ezeh♡v_77
۷

کیک ساده خانگی

۱۶ آبان ۹۷
خاگینه گل نیلوفر
f@ezeh♡v_77
۲۱

خاگینه گل نیلوفر

۱۶ آبان ۹۷
خورش قرمه سبزی
f@ezeh♡v_77
۹

خورش قرمه سبزی

۱۰ شهریور ۹۷
ژله طالبی
f@ezeh♡v_77
۲۶

ژله طالبی

۶ شهریور ۹۷
ماکارونی ساده
f@ezeh♡v_77
۱۶

ماکارونی ساده

۲۱ مرداد ۹۷
منتظر فردای خیالی نباش…
سهمت را از شادی های زندگی…
همین امروز بگیر.
...
دلمه برگ مو
f@ezeh♡v_77
۲۲

دلمه برگ مو

۱۶ مرداد ۹۷
گذشته رو اگه به دوش بکشی کمرت خم میشه ولی اگه بذاری زیر پات قدت بلند میشه…
...