عکس کیک اسفنجی
f@ezeh♡v_77
۲۶
۲۲۹

کیک اسفنجی

۷ آذر ۹۷
کیک اسفنجی به مناسبت تولد همسر جونآبانی دستی را که میگیرد رهایش نمی کند😏
کسی را که دوست دارد تنهایش نمی کند 😉
رازی را که در دل داردفاش نمی کند 👍
با زندگی می جنگد ولی ای کاش نمی کند😶
شاید گاهی بی صفا شود ولی بی وفا نمی شود😊
شاید دلش گاهی تنگ شودولی سنگ نمی شود😍
آبانی یک رنگ خلق شده است ،یک رنگ😙
...
نظرات