زهرا
زهرا

دستور پختی یافت نشد

اینم مثل اونه....
زهرا
زهرا
۲۵

اینم مثل اونه....

۶ خرداد ۹۷
یه کاری نکن کاری کنم که هرکاری کنی نتونی کاریش کنی!🙄
...
مشکوفی???
زهرا
زهرا
۳۳

مشکوفی???

۴ خرداد ۹۷
یکی دیگه....

یکی دیگه....

۲۴ اردیبهشت ۹۷
نمی دونم چرامی خوام ازغذاعکس بگیرم زورم میاد.

به کجاچنین شتابان!؟....
...
اینم برشتوک های ما...
زهرا
زهرا
۳۴

اینم برشتوک های ما...

۶ فروردین ۹۷
بفرمایید...
...
اینم آش دوغ مامانم....
زهرا
زهرا
۱۳

اینم آش دوغ مامانم....

۶ فروردین ۹۷
خیلی خوشمزه بود!
جاتون خالی!!
...
سایر کاربران
مارال فرهادی ؛شیراز؛ کارشناس ارشد شیمی
اهل شهر ترانه و مفرغ وبلوط (خرم اباد) مامان هستی خانم واقا صالح
ب عشق همسرم❤ و2تاپسرای❤❤ گلم آشپزی میکنم..
بزرگترین شکست از دست دادن ایمان است به گالری کوچیک من خوش اومدید....😊
کاربر فعال سرآشپز پاپیون
خدایا شکرت