یاسی | سرآشپز پاپیون

دستور پختی یافت نشد

کالباس مرغ
یاسی
یاسی
۳

کالباس مرغ

۱ ماه پیش
سایر کاربران
Ben Deliyim😜
کاربر فعال سرآشپز پاپیون
کاربر فعال سرآشپز پاپیون
من یک همسر و مادر اهوازی هستم که عاشقانه زندگی میکنم
توکل بر خدایت کن...کفایت میکند حتما...
کاربر فعال سرآشپز پاپیون