خانوم عاقا yasin
خانوم عاقا yasin

دستور پختی یافت نشد

شیرینی پاپاتیا

شیرینی پاپاتیا

۱۲ مرداد ۹۷
شیرنیع پاپاتیا
...
فالودع

فالودع

۲۸ خرداد ۹۷
کیک شکلاتی

کیک شکلاتی

۲۸ خرداد ۹۷
بازم حلیم

بازم حلیم

۲۸ خرداد ۹۷
کهیر مکث

کهیر مکث

۲۸ خرداد ۹۷
ما ب این میگیم کهیر مکث😁
...
حلیم?

حلیم?

۲۸ خرداد ۹۷
فالودع

فالودع

۲۸ خرداد ۹۷
اسمشو نمیدونم??

اسمشو نمیدونم??

۲۸ خرداد ۹۷
ولی خیلی خوشمزه اس😶
...