محمدمهدی
محمدمهدی

دستور پختی یافت نشد

مرغ سرخ کرده
محمدمهدی
۱۴۷

مرغ سرخ کرده

۱۵ آذر ۹۷
شله زرد
محمدمهدی
۷۸

شله زرد

۱۴ آذر ۹۷
میدونم این کارم مثل بقیه کارام دیده نمیشه 😔😔😔😔مهم نگاه پرمهرشماست خواهرای گلم 😍😍😍😍😍یعنی کارام لایق لایک نیستن اگه بدهستن ازم انتقادبگیرین اصلاناراحت نمیشم خوشحال میشم ایرادکارام ازکجاست 😔😔😔😔😩😩😩😩
...
ژله
محمدمهدی
۵۹

ژله

۱۴ آذر ۹۷
فقط سه طمع داشتم ازسربیکاری دیگه دست بکارشدم شداین که میبینید😩😩😩😊😊😊مزه اش عالی شد 😌😌😌امااون چیزی میخواستم نشد😔😔😩😩
...
ذرت مکزیکی
محمدمهدی
۱۰۵

ذرت مکزیکی

۱۳ آذر ۹۷
آش قلمکارآبادان
محمدمهدی
۰
خوشگل نیست اماشماخوشگل ببینید😢😢😢😊😊😊😊😊
...
کیک شیفون کاکائویی
محمدمهدی
۰
بارسپی ابجی گلم تاراجان 😘😘😘این کیک به مناسب 100عکس توپاییون درست کردم واسه خودم جشن گرفتم😊😊😊😊 خوب نشده چون خیلی خسته بودم دوست داشتم 100عکسم کیک باشه 😊😊😊 خوشحالم.که درکنارشماخواهران گل هستم میدونم این کارم هم مثل بقیه کارام دیده نمیشه 😔😔خیلی خیلی دوستون دارم 😘😘😘😘
...
ماکارونی
محمدمهدی
۰

ماکارونی

۱۱ آذر ۹۷
زرشک پلو
محمدمهدی
۰

زرشک پلو

۱۱ آذر ۹۷
ببخشیدشرمنده این پستم پاک شدمجبورش شدم دوباره بزارم چون این کارم خیلی دوست دارم دل نیومددوباره نزارمش 😔😔ازخواهرای گل که لایک کرده بودم معذرت میخوام شرمندتونم 😔😔😔😔😔
...
کاپ کیک فنجانی
محمدمهدی
۰
موادکیک شکلاتی بی بی روتوفنجونهاگذاشتم خیلی خیلی عالیه شد👌👌👌مثل همیشه بارسپی ابجی گلم تاراجان درست کردم 😍😍😍😍😍
...
فلافل خوزستان
محمدمهدی
۵۱
ایده ازباران جان سجادی 😘😘😘واسه گل پسرم که عاشق فلافل وماشینشه 😆😆😆ببخشیدفلافل هام یه اندازه نیستن قالبش نداشتم 😊😊😊😊
...
دمی گوجه
محمدمهدی
۱۵۱

دمی گوجه

۷ آذر ۹۷
ببخشیداین غذاتکراریست چون عاشقش هستم نمیتونم ازش بگذرم 😆😆😆😆
...
قیمه
محمدمهدی
۸۵

قیمه

۶ آذر ۹۷
ببخشیدتزیینش خوب نیست 😔😔😔😔خیلی عجله ای بودخوب درنیومد😔😔😔شمازیباببینید😘😘مهم نیست لایک نخوره همین کنارشمادوستان هستن واسم مهمه 😘😘2000فالوم کردن بازور لایکهام به 600میرسه لطفافالونکنید🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏
...
دال عدس جنوبی
محمدمهدی
۱۱۶
توپک خرمایی
محمدمهدی
۷۹

توپک خرمایی

۱ آذر ۹۷
مشاهده موارد بیشتر