به ترتیب
بابل توئیل

بابل توئیل

۷۱۲
۲۲
۷۰'
به ترتیب

عکسی یافت نشد

دستورپخت های پیشنهادی
بابل توئیل

بابل توئیل

۷۱۲
خورش آلو زرشک با مرغ

خورش آلو زرشک با مرغ

۱۳.۸k
سالاد کاپریس با گوشت

سالاد کاپریس با گوشت

۳k
سالاد برکت

سالاد برکت

۳.۷k
کیک اسفنجی پایه

کیک اسفنجی پایه

۳.۴k
جوجه چینی

جوجه چینی

۱.۴k
سایر کاربران
به گالری کوچک من خوش آمدید .
کیک روز پدر
این روزها یکرنگ که باشی چشمشان را میزنی! خسته میشوند از رنگ تکراریت این روزها دوره رنگین کمان است! ****** این روزها یکرنگ که باشی چشمشان را میزنی! خسته میشوند از رنگ تکراریت این روزها دوره رنگین کمان است! ******  
مارال فرهادی ؛شیراز؛ کارشناس ارشد شیمی
کاربر فعال سرآشپز پاپیون
کاربر فعال سرآشپز پاپیون