پریسا دارچینیان
پریسا دارچینیان

دستور پختی یافت نشد

استامبولی پلو

استامبولی پلو

۱ ماه پیش
#خدایا شکرت بابت تمام رحمات روز افزونت
...
کوکوی سیب زمینی با مخلفات
#کوکو_#خداروشکر
خدایا شکرت بابت تمام محبتات تورا شکر میکنم
بابت تمام نعمات روز افزونت 🙏🏻💓
...
مشاهده موارد بیشتر