دستور پختی یافت نشد

خمیر فیلو(یوفکا)
yasi
۱۶

خمیر فیلو(یوفکا)

۱ مرداد ۹۵
بورک گوشت با خمیر یوفکا
...
نان خامه ای
yasi
۲۲

نان خامه ای

۱ مرداد ۹۵
رولت خامه ای
yasi
۴۳

رولت خامه ای

۱ مرداد ۹۵
شیرینی ناپلئونی
yasi
۱۶

شیرینی ناپلئونی

۱ مرداد ۹۵
کیک باقلوا
yasi
۱۱

کیک باقلوا

۱ مرداد ۹۵
شیرینی زبان (با خمیر هزار لا)
yasi
۱۷
شیرینی زبان،پاپیونی،ناپلئونی با خمیر هزارلا
...
کیک اسفنجی
yasi
۱۷

کیک اسفنجی

۳۱ تیر ۹۵
کیک اسفنجی
yasi
۹

کیک اسفنجی

۳۱ تیر ۹۵
کیک با روکش گاناش
...
کیک اسفنجی
yasi
۲۵

کیک اسفنجی

۳۱ تیر ۹۵
کیک اسفنجی
yasi
۱۷

کیک اسفنجی

۳۱ تیر ۹۵
کیک اسفنجی
yasi
۲۸

کیک اسفنجی

۷ دی ۹۴
اولین سفارش
...
مشاهده موارد بیشتر