هیوا افخمی
هیوا افخمی

دستور پختی یافت نشد

نان تست اسفناج
هیوا افخمی
۱۳

نان تست اسفناج

۴ آبان ۰۲
کیک اسفناج
هیوا افخمی
۱۳

کیک اسفناج

۲ آبان ۰۲
کیک هویج کرمدار
هیوا افخمی
۲۲

کیک هویج کرمدار

۲۹ مهر ۰۲
کیک اپرا
هیوا افخمی
۱۱

کیک اپرا

۲۹ مهر ۰۲
رولت گردویی
هیوا افخمی
۱۱

رولت گردویی

۲۹ مهر ۰۲
کیک هویج
هیوا افخمی
۱۰

کیک هویج

۲۹ مهر ۰۲
دیزاین روباهی🦊🦊
...
کلوچه گردویی
هیوا افخمی
۸

کلوچه گردویی

۲۹ مهر ۰۲
کلوچه ی گردویی
هیوا افخمی
۲۰
با تم پاییزی کدو
...
کیک خیس سیب
هیوا افخمی
۱۴

کیک خیس سیب

۱ شهریور ۰۲
سیمیت
هیوا افخمی
۱۰

سیمیت

۱ شهریور ۰۲