دستور پختی یافت نشد

استانبولی پلو

استانبولی پلو

۲۲ فروردین ۹۴
من عاشقشم ^_^
...
خورش تابه ران(سیرداغ)
ساحل
ساحل
۱۰

خورش تابه ران(سیرداغ)

۲۲ فروردین ۹۴
اینم تابرون من تو گمج با برنج کته و پیاز جای همه خالی ^_^
...
سایر کاربران
کاربر فعال سرآشپز پاپیون
متولد ۷۹ اردیبهشتی ساکن یزد شهر قنات قنوت و قناعت دوستدار آشپزی...
کاربر فعال سرآشپز پاپیون
کاربر فعال سرآشپز پاپیون
کاربر فعال سرآشپز پاپیون
کاربر فعال سرآشپز پاپیون