احمد پارسایی
احمد پارسایی

دستور پختی یافت نشد

شیرینی گردوی روسی
احمد پارسایی
۱۱

شیرینی گردوی روسی

۲۴ فروردین ۹۹
نان روغنی

نان روغنی

۲۴ فروردین ۹۹
کیک موکا

کیک موکا

۲۴ فروردین ۹۹
شله زرد
احمد پارسایی
۱۱

شله زرد

۲۹ شهریور ۹۷
محرم 1397
...
شله زرد
احمد پارسایی
۱۲

شله زرد

۲۹ شهریور ۹۷
محرم 1397
...
کیک اسفنجی
احمد پارسایی
۱۱

کیک اسفنجی

۲۰ تیر ۹۷
کیک اسفنجی

کیک اسفنجی

۲۰ تیر ۹۷
تقدیم به معلم های دلسوز پدر و مادر عزیزم
...
کیک اسفنجی

کیک اسفنجی

۲۰ تیر ۹۷
از طرف خانم عزیزم تقدیم به خودم
...