مهنازی
مهنازی

دستور پختی یافت نشد

سمبوسه
مهنازی
۲۰

سمبوسه

۲۹ مرداد ۹۴
نان ساوارین
مهنازی
۲۳

نان ساوارین

۲۶ مرداد ۹۴
پاناکوتا زعفرانی وژله
مهنازی
۲۶
تزیین سالاد
مهنازی
۳۰

تزیین سالاد

۲۶ مرداد ۹۴
ژله تزریقی
مهنازی
۱۳

ژله تزریقی

۲۶ مرداد ۹۴
پاناکوتا وژله
مهنازی
۵۵

پاناکوتا وژله

۲۶ مرداد ۹۴
الویه
مهنازی
۱۴

الویه

۲۶ مرداد ۹۴
حلوای شیر
مهنازی
۱۵

حلوای شیر

۲۶ مرداد ۹۴
جوجه چینی
مهنازی
۱۲

جوجه چینی

۲۶ مرداد ۹۴
کالباس خودم پز
مهنازی
۲۷

کالباس خودم پز

۲۶ مرداد ۹۴
بامیه خودم پز
مهنازی
۱۷

بامیه خودم پز

۳۰ خرداد ۹۴
الویه
مهنازی
۲۰

الویه

۲۶ خرداد ۹۴
سینی تست
مهنازی
۲۰

سینی تست

۲۶ خرداد ۹۴
الویه ,کوکوسبزی ,کشک بادمجان
...
قیمه نثار
مهنازی
۱۹

قیمه نثار

۲۱ خرداد ۹۴
کیک اسفنجی با تزیین خامه
مهنازی
۸۴
برای اولین بارم بودکه این مدلی تزیین کردم
...
مشاهده موارد بیشتر