دستور پختی یافت نشد

هویج پلو بامرغ
یاسی
یاسی
۱۳

هویج پلو بامرغ

۲ خرداد ۹۴
جاتون خالی عالی بود
...
حلوا اردگندم

حلوا اردگندم

۲ خرداد ۹۴
کرم زعفرانی
یاسی
یاسی
۴۱

کرم زعفرانی

۲۹ اردیبهشت ۹۴
یه عصرانه خوشمزه
...
کرم موزی
یاسی
یاسی
۶۱

کرم موزی

۱۵ اردیبهشت ۹۴
برای کوچولوهام درست کردن خیلی دوست داشتن بارنگ خوراکی تزیینش کردم
...
ته چین
یاسی
یاسی
۱۳

ته چین

۱۴ اردیبهشت ۹۴
برای عشقم درست کردم
...
اش چغاله بادام
یاسی
یاسی
۸

اش چغاله بادام

۱۳ اردیبهشت ۹۴
حلوای گندم

حلوای گندم

۹ اردیبهشت ۹۴
کاپ کیک فنجانی

کاپ کیک فنجانی

۹ اردیبهشت ۹۴
بار اولم بود خیلی خوشمزه شده جاتون خالی
...
سایر کاربران
خدا جونمـ ممنون کہ هستے
خدا هست...
کاربر فعال سرآشپز پاپیون
کاربر فعال سرآشپز پاپیون
کاربر فعال سرآشپز پاپیون
اهل خراسان شمالی... عاشق آشپزی و کیک و دیزاین