دستور پختی یافت نشد

شله زرد
E/sh
E/sh
۴

شله زرد

۱۰ تیر ۹۴
شله زرد
E/sh
E/sh
۶

شله زرد

۱۰ تیر ۹۴
ژله گل رز
E/sh
E/sh
۲۶

ژله گل رز

۲۸ اردیبهشت ۹۴
ژله
E/sh
E/sh
۲۰

ژله

۲۸ اردیبهشت ۹۴
کرم کارامل
E/sh
E/sh
۱۶

کرم کارامل

۲۸ اردیبهشت ۹۴
تزئین الویه
E/sh
E/sh
۱۶

تزئین الویه

۲۸ اردیبهشت ۹۴
سالاد یونانی
E/sh
E/sh
۲۲

سالاد یونانی

۲۸ اردیبهشت ۹۴
تزئین الویه
E/sh
E/sh
۲۳

تزئین الویه

۲۸ اردیبهشت ۹۴
شارلوت الویه
E/sh
E/sh
۳۱

شارلوت الویه

۲۸ اردیبهشت ۹۴
کیک مرغ
E/sh
E/sh
۷

کیک مرغ

۲۳ اردیبهشت ۹۴
مشاهده موارد بیشتر
سایر کاربران
برعکس پول هایم زندگیم گوشه دارد، همانجا که همیشه تنها مینشینم!
کاربر فعال سرآشپز پاپیون
کاربر فعال سرآشپز پاپیون
کاربر فعال سرآشپز پاپیون
کاربر فعال سرآشپز پاپیون