?گلی?
?گلی?

دستور پختی یافت نشد

آش شلغم و ماش
?گلی?
۵

آش شلغم و ماش

۱۷ دی ۰۱
آش ماش و شلغم خودم پز😋

#آش_ماش
#آش_شلغم
...