جمیله
جمیله

دستور پختی یافت نشد

کماج
جمیله
۱۹

کماج

۵ تیر ۰۱
#کماج شمالی#بدو ن فر#وافلی#
...
وافل
جمیله
۸

وافل

۴ تیر ۰۱
وافل کره بادام زمینی
...
نان
جمیله
۹

نان

۲۱ خرداد ۰۱
نان باگت
...
نان
جمیله
۱

نان

۲۱ خرداد ۰۱
لواش خانگی#سفر#جمع دوستانه#
...
نان
جمیله
۷

نان

۵ خرداد ۰۱
نان باگت
...
شیرینی
جمیله
۷

شیرینی

۳۰ اردیبهشت ۰۱
کوکی شکلاتی
...
نان
جمیله
۹

نان

۲۸ اردیبهشت ۰۱
سمیت پوآچا بامغز پنیر وگردو و حلواشکری خونگی
...
شیرینی
جمیله
۹

شیرینی

۲۷ اردیبهشت ۰۱
نان پنجره ای
...
حلوا
جمیله
۱۱

حلوا

۲۶ اردیبهشت ۰۱
حلوا شکری
...
نان
جمیله
۹

نان

۲۵ اردیبهشت ۰۱