خانوم اقا سعیدم
خانوم اقا سعیدم

دستور پختی یافت نشد

سوپ شیر

سوپ شیر

۴ تیر ۹۷
چیز کیک

چیز کیک

۴ تیر ۹۷
بدون استفاده از قالب کمربندی درست کردم حدس بزنید؟؟؟
...
سالاد

سالاد

۴ تیر ۹۷
چیزکیک

چیزکیک

۴ تیر ۹۷
کیک تولد

کیک تولد

۳ اردیبهشت ۹۷
سالاد الویه

سالاد الویه

۳ اردیبهشت ۹۷
ژله

ژله

۲۶ فروردین ۹۷
ژله

ژله

۲۶ فروردین ۹۷
ژله

ژله

۲۶ فروردین ۹۷
ژله هام برای مهمونی ....نامردا تو یه لحظه نابودش کردن
...
سالاد قالبی

سالاد قالبی

۲۶ فروردین ۹۷
مشاهده موارد بیشتر