نرگس رمضانی
نرگس رمضانی

دستور پختی یافت نشد

سالاد الویه
نرگس رمضانی
۲۳

سالاد الویه

۱ روز پیش
خورشت بامیه
نرگس رمضانی
۳۲

خورشت بامیه

۲ روز پیش
کیک وانیلی

کیک وانیلی

۴ روز پیش
خورشت کدو
نرگس رمضانی
۲۴

خورشت کدو

۵ روز پیش
خورشت کرفس
نرگس رمضانی
۲۴

خورشت کرفس

۶ روز پیش
کاچی
نرگس رمضانی
۶۸

کاچی

۱ هفته پیش
تا محرم فقط پنج هفته باقی است
هرچهارشنبه اذان ظهر به افق تهران نذر کاچی کردم خدایا گره از کارهمه بگشا خدایا بادلی پر ازامید آمده ایم ناامیدمان نکن
...
خورشت مرغ ترش
نرگس رمضانی
۲۴

خورشت مرغ ترش

۱ هفته پیش
خورشت مرغ و آلو
نرگس رمضانی
۲۹

خورشت مرغ و آلو

۱ هفته پیش
کوکو سیب زمینی
نرگس رمضانی
۱۸

کوکو سیب زمینی

۱ هفته پیش
خورشت فسنجون
نرگس رمضانی
۲۹

خورشت فسنجون

۲ هفته پیش
خورشت بادمجون
نرگس رمضانی
۲۹

خورشت بادمجون

۲ هفته پیش
دمی گوجه
نرگس رمضانی
۲۴

دمی گوجه

۲ هفته پیش
مشاهده موارد بیشتر