مرساناگلی
مرساناگلی

دستور پختی یافت نشد

کیک خیس شکلاتی
مرساناگلی
۱۷۱

کیک خیس شکلاتی

۱۴ بهمن ۹۹
لایک و فالو فراموش نشه😉
...
مرغ،خورش بادمجان،سالاد شیرازی
مرساناگلی
۵۷
لایک و فالو فراموش نشه😉
...
خورش کنگر،سالاد،ژله،مرغ
مرساناگلی
۱۷
لایک و فالو فراموش نشه😉
...
مرغ،سالاد شیرازی
مرساناگلی
۹
لایک و فالو فراموش نشه😉
...
مرغ زعفرانی،سالاد
مرساناگلی
۶
لایک و فالو فراموش نشه😉
...
حلیم و آش ماست
مرساناگلی
۲۲

حلیم و آش ماست

۱۵ مهر ۹۹
عکس اول آش ماست و عکس دوم حلیم،ورق بزنید👈لایک و فالو فراموش نشه😉
...
کباب کوبیده،کلم پلو،سالاد
مرساناگلی
۸
لایک و فالو فراموش نشه😉
...
کباب کوبیده،ترشی خانگی
مرساناگلی
۱۵
لایک و فالو فراموش نشه😉
...
حلیم مرغ و بادمجان
مرساناگلی
۱۲
لایک و فالو فراموش نشه😉
...
مرغ،قورمه سبزی،سالاد،ژله
مرساناگلی
۲۱
لایک و فالو فراموش نشه😉
...
مرغ،خورش بادمجان،سالاد
مرساناگلی
۳۷
لایک و فالو فراموش نشه😉
...
پیتزا مخلوط مرغ
مرساناگلی
۱۹

پیتزا مخلوط مرغ

۱۴ مهر ۹۹
لایک و فالو فراموش نشه😉
...
حلیم بادمجان
مرساناگلی
۳۰

حلیم بادمجان

۱۴ مهر ۹۹
لایک و فالو فراموش نشه😉
...
مرغ شکم پر،خورش بادمجان،سالاد
مرساناگلی
۲۷
لایک و فالو فراموش نشه😉
...
ژله
مرساناگلی
۱۳

ژله

۱۴ مهر ۹۹
لایک و فالو فراموش نشه😉
...
مشاهده موارد بیشتر