مرساناگلی
مرساناگلی

دستور پختی یافت نشد

مرغ،خورش بادمجان،سالاد شیرازی
لایک و فالو فراموش نشه😉
...
خورش کنگر،سالاد،ژله،مرغ
لایک و فالو فراموش نشه😉
...
مرغ،سالاد شیرازی
لایک و فالو فراموش نشه😉
...
مرغ زعفرانی،سالاد
لایک و فالو فراموش نشه😉
...
حلیم و آش ماست

حلیم و آش ماست

۱۵ مهر ۹۹
اولی آش و عکس دوم حلیم،ورق بزنید👈لایک و فالو فراموش نشه😉
...
کباب کوبیده،کلم پلو،سالاد
لایک و فالو فراموش نشه😉
...
کباب کوبیده،ترشی خانگی
لایک و فالو فراموش نشه😉
...
حلیم مرغ و بادمجان
لایک و فالو فراموش نشه😉
...
مرغ،قورمه سبزی،سالاد،ژله
لایک و فالو فراموش نشه😉
...
مرغ،خورش بادمجان،سالاد
لایک و فالو فراموش نشه😉
...
پیتزا مخلوط مرغ

پیتزا مخلوط مرغ

۱۴ مهر ۹۹
لایک و فالو فراموش نشه😉
...
حلیم بادمجان

حلیم بادمجان

۱۴ مهر ۹۹
لایک و فالو فراموش نشه😉
...
مرغ شکم پر،خورش بادمجان،سالاد
لایک و فالو فراموش نشه😉
...
ژله

ژله

۱۴ مهر ۹۹
لایک و فالو فراموش نشه😉
...
مرغ زعفرانی،خورش بادمجان،سالاد
لایک و فالو فراموش نشه😉
...
مشاهده موارد بیشتر