♥رضووووووان❤
♥رضووووووان❤

دستور پختی یافت نشد

کوکو پیتزایی

کوکو پیتزایی

۱۳ ساعت پیش
قابل توجه خانمهای خوش سلیقه

🔱بیرون قابلمه تفلون که زرد وقهوه ای میشه با گاز پاکن راحت میره

🔱وسایل سفید اشپزخانه مثل یخچال که به مرور زمان تیره میشه با وایتکس سفید میشه

🔱پیاز رو برای خورشت رنده کنید لعاب خوبی میده

🔱دستتون بو سیر گرفت با خمیر دندون اثری ازش باقی نمی مونه

🔱ته دیگ سیب زمینی رو یه طرف شو سرخ کنید بعد برگردونید وبرنج رو روش بریزید

🔱ته دیگ نان لواش کمی زردچوبه به روغن بریزید خیلی خوش رنگ میشه

🔱برای غذاها از چوب دارچین استفاده کنید خوشمزه تر میشه

🔱داخل خورشت قیمه یه گوجه رنده کنید خوش طعم میشه

🔱دارچین وزیره برای عدس پلو خوب میشه

🔱پخت مرغ که حتما یه جوش بخوره وابشو خالی کنید

🔱مرغ رو با اب گرم ونمک در اول وگوشت قرمز رو در اب سرد ونمک دراخر

🔱برای بو ی بد کلم موقع پخت بهش زنجبیل اضافه کنید

🔱غذاتون تند شد بهش یه قاشق ابلیمو واگه شور شد یه قاشق نوشابه بزنید

🔱برای کاکائو تو کیک اول با روغن مخلوط کرده رنگش تیره تر میشه

🔱برای گلو درد وسرفه اویشن وانجیر وشنبلیله دم کنید

🔱کله پاچه پختیدروش رو با سلیفون کامل بپوشونید ویه سوراخ وسطش بزنید بوش نمی پیچه

🔱برای شوید نزارید کامل خشک بشه بعد از یک یا دو روزفریز کنید برای باقالا عالی میشه

🔱برای ته دیگ کمی زعفران و دارچین بزنید عالی میشه

🔱بعد اب لیمو گیری گوشت ها شو گرد گرد کرده فریز کنید برای قیمه وقرمه عالی میشه

🔱سیب زمینی میخواهید سیاه نشه تو اب نمک بخوابونید
🎄🐾🎄🐾🎄🐾🎄🐾🎄🐾

: ﺑﺮﺍﯼ ﻣﻌﻄﺮ ﮐﺮﺩﻥ ﻟﻮﺑﯿﺎ ﭘﻠﻮ ﺍﺯ ﺯﯾﺮﻩ ﺳﯿﺎﻩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﻨﯿﺪ .
ﺑﺮﺍﯼ ﻣﻌﻄﺮ ﮐﺮﺩﻥ ﻋﺪﺱ ﭘﻠﻮ ﺍﺯ ﺩﺍﺭﭼﯿﻦ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﻨﯿﺪ
ﺑﺮﺍﯼ ﻣﻌﻄﺮ ﮐﺮﺩﻥ ﺗﻪ ﺩﯾﮓ ﺯﻋﻔﺮﺍﻧﯽ ﺍﺯ ﻫﻞ ﺳﺎﺋﯿﺪﻩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﻨﯿﺪ
ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺮﺻﻊ ﭘﻠﻮ ﺍﺯ ﻫﻞ ﺳﺎﯾﯿﺪﻩ ﻻﯾﻪ ﺑﺮﻧﺠﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﯿﺪ ﺩﻡ
ﺑﮑﺸﺪ ﺑﭙﺎﺷﯿﺪ .
ﺑﺮﺍﯼ ﺳﺒﺰﯼ ﭘﻠﻮﻣﺎﻫﯽ ﺍﺯ ﺗﺨﻢ ﮔﺸﻨﯿﺰ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﻨﯿﺪ
ﺑﺮﺍﯼ ﻣﻌﻄﺮ ﮐﺮﺩﻥ ﺳﻮﭖ ﺷﯿﺮ ﮐﻤﯽ ﺁﻭﯾﺸﻦ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﻨﯿﺪ
ﺑﺮﺍﯼ ﻣﻌﻄﺮ ﮐﺮﺩﻥ ﻣﺎ ﮐﺎﺭﺍﻧﯽ ﻻﺯﺍﻧﺒﺎ ﺁﻭﯾﺸﻦ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﻨﯿﺪ
ﺑﺮﺍﯼ ﻣﻌﻄﺮ ﮐﺮﺩﻥ ﻗﯿﻤﻪ، ﻓﺴﻨﺠﻮﻥ، ﺧﻮﺭﺷﺖ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﯾﮏ ﻗﺎﺷﻖ
ﭼﺎﯾﺨﻮﺭﯼ ﻫﻞ ﻭﻧﺼﻒ ﺍﺳﺘﮑﺎﻥ ﮔﻼﺏ ﺑﺮﯾﺰﯾﺪ . ﯾﮏ ﺟﻮﺵ ﺯﺩ ﺳﺮﯾﻊ
ﺧﺎﻣﻮﺵ ﮐﻨﯿﺪ
ﺑﺮﺍﯼ ﻣﻌﻄﺮ ﮐﺮﺩﻥ ﺧﻮﺭﺷﺖ ﺑﺎﻣﯿﻪ ﺳﯿﺮ ﻭﺩﺭ ﺁﺧﺮ ﯾﮏ ﭘﯿﺎﺯ ﺭﻧﺪﻩ ﺷﺪﻩ
ﺳﺮﺥ ﺷﺪﻩ ﺭﺍ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻗﺎﺷﻖ ﻣﺮﺑﺎﺧﻮﺭﯼ ﺩﺍﺭﭼﯿﻦ ﺗﻔﺖ ﺧﻮﺭﺩﻩ ﺑﺮﯾﺰﯾﺪ
ﻭﻣﻌﻄﺮ ﮐﻨﯿﺪ .
ﺑﺮﺍﯼ ﺳﺮﺥ ﺷﺪﻥ ﻣﺎﻫﯽ ﺣﺘﻤﺎ ﺩﺭ ﭘﻮﺩﺭ ﺳﻮﺧﺎﺭﯼ ﮐﻤﯽ ﺗﺨﻢ ﮔﺸﻨﯿﺰ
ﻭﭘﻮﺩﺭ ﺳﯿﺮ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﺪ
ﺑﺮﺍﯼ ﻣﻌﻄﺮ ﮐﺮﺩﻥ ﻣﺮﻍ ﺩﺭ ﺁﺧﺮ ﮐﻪ ﻣﺮﻍ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﯾﮏ ﻗﺎﺷﻖ ﭼﺎﯾﺨﻮﺭﯼ
ﻫﻞ ﻭﮔﻼﺏ ﻧﯿﻢ ﺍﺳﺘﮑﺎﻥ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺯﻋﻔﺮﺍﻥ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﻨﯿﺪ
ﺑﺮﺍﯼ ﻣﻌﻄﺮ ﮐﺮﺩﻥ ﺁﺵ ﺍﺯ ﭼﻬﺎﺭ ﺯﯾﺮﻩ ﻭﺩﺍﺭﭼﯿﻦ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﻨﯿﺪ
🌺رازﻫﺎی ﮐﺘﻠﺖ

🍴آب ﺳﯿﺐزﻣﯿﻨﯽ ﺧﺎم را ﺑﺮای آﻧﮑﻪ ﺑﻮی ﮐﺘﻠﺖﻧﺎﻣﻄﺒﻮع ﻧﺸﻮد، ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﺮﻓﺖ

🍴ﺳﯿﺐزﻣﯿﻨﯽ ﭘﺨﺘﻪ را ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ رﻧﺪﻩ ﮐﺮد و ﻧﺒﺎﯾﺪ آن را ﻫﻤﺮاﻩ ﮔﻮﺷﺖ، ﭼﺮخ ﮐﺮد
🍴ﺳﯿﺐزﻣﯿﻨﯽ ﺧﺎم را ﻣﯽﺗﻮان ﭼﺮخ ﮐﺮد ﺑﻪ ﺷﺮط آﻧﮑﻪ آب ﺳﯿﺐزﻣﯿﻨﯽ ﺑﺎ ﮔﻮﺷﺖ
ﻣﺨﻠﻮط ﻧﺸﻮد

🍴در ﮐﺘﻠﺖ ﮔﻮﺷﺖ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ از آرد ﻧﺨﻮدﭼﯽ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﺷﻮد، ﭼﻮن ﮐﺘﻠﺖ ﭘﻮک ﻣﯽﺷﻮد و در ﺻﻮرت اﺳﺘﻔﺎدﻩ از آرد ﺳﻮﺧﺎری و آرد ﮔﻨﺪم، ﮐﺘﻠﺖ، ﺧﻤﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮد و ﭘﻮﮐﯽ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ

🍴ﮐﺘﻠﺖ ﺑﺎ ﺳﯿﺐزﻣﯿﻨﯽ ﺧﺎم ﻫﻨﮕﺎم ﺳﺮخ ﺷﺪن، روﻏﻦ ﮐﻤﺘﺮی ﻣﯽﺑﺮد و ﺑﺮای
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻣﺼﺮف روﻏﻦ اﺣﺘﯿﺎط ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ، ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮ اﺳﺖ

🍴ﺑﺮای ﺳﺮخ ﮐﺮدن ﮐﺘﻠﺖ ﺑﺎ ﺳﯿﺐزﻣﯿﻨﯽ ﭘﺨﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﺗﺎﺑﻪ روﻏﻦ زﯾﺎد ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﮐﺘﻠﺖ
روﻏﻦ ﮐﻤﺘﺮی ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﮕﯿﺮد و ﺑﻌﺪ ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺘﻠﺖ را روی ﮐﺎﻏﺬ روﻏﻦﮔﯿﺮ ﮔﺬاﺷﺖ ﺗﺎ
روﻏﻦ اﺿﺎﻓﯽ آن ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد.

🍴ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺳﺒﺰی ﺑﺮای ﮐﺘﻠﺖ ، ﺗﺮﺧﻮن و ﻣﺮزﻩ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻄﺮ ﺑﯽﻧﻈﯿﺮی ﺑﻪ ﮐﺘﻠﺖ

ﻣﯽدﻫﺪ. ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﯾﮏ ﺑﺎر ﻫﻢ زﯾﺮﻩ را اﻣﺘﺤﺎن ﮐﻨﯿﺪ.
👈👈معلومات خیلی خیلی جالب👍👍

✉برای رهایی از مورچه🐜
پوست خیار را در مکان خروج و لانه مورچه ها بگذارید

✉برای دستیابی به قطعات یخ بلوری.....🔹🔹🔹
آب را قبل از گذاشتن در فریزر بجوشانید

✉برای جدا کردن آدامس از لباس🎽👖👘
آنرا به مدت یکساعت در فریزر قرار دهید

✉برای سفید کردن لباسها◽
لباس هارا در آب جوشیده همراه با چند ورقه لیمو به مدت ده دقیقه قرار دهید سپس آبکشی کنید

✉برای از بین بردن بوی کلم🌀
چند تکه نان روی غذا قرار دهید بوی کلم ازبین میرود

✉برای ازبین بردن بوی ماهی🐠🐟 از دستانتان
کمی سرکه سیب روی دستان بریزید

✉برای جلوگیری از 😭😭😭درموقع پوست گرفتن پیاز
آدامس بجوید

✉برای فهمیدن سالم بودن قارچ🍄🍄
روی آن کمی نمک بپاشید اگر رنگ آن سیاه شد قارچ سالم است ولی اگر زرد شد قارچ فاسد و سمی شده

✉برای باز شدن مرغ فریز شده🐔🐤
آنرا درظرفی مخلوط از آب سرد ونمک قرار دهید

✉برای ازبین بردن جوهر خودکار از لباس👔👕👚🎽
روی جوهر کمی خمیردندان قراردهید؛ بگذارید تا خشک شود سپس مثل همیشه بشویید

✉برای جلوگیری از سر رفتن شیر🍺
ظرفی که شیر را درون آن میخواهید بجوشانید قبل از ریختن شیر با آب خنک درون یخچال بشویید و بعد شیر بجوشانید


✉برای رهایی از پشه مخصوصا شبها
چند برگ نعناع🌿 تازه را اطراف تشک و تخت قرار دهید

✉برای رهایی از موش های موزی🐭🐹🐒
فلفل سیاه را در محل عبور و مرور موشها بپاشید آنها از آنجا فرار خواهند کرد

✉برای فهمیدن تازه بودن ماهی🐠🐟🐬
آنهارا در آب سرد قرار دهید اگر روی سطح آب آمدند سالم و تازه یباشند

🌺🌿
: 󾀁󾀁󾀁󾀁یک پیشنهاد خوب برای خانمهای خونه:اگر میخواین لباسهاتون واقعا تمیز شسته بشه اینکارو کنید.یک بسته پودر ماشین رو با یک لیوان نمک و یک لیوان جوش شیرین خوب مخلوط کنید و بریزید در یک ظرف پلاستیکی و درش رو محکم ببندید.حالا برای هر بار شستشو میتونید حداکثر شش قاشق غذا خوری سر پر در جا پودری بریزید.
نکته یک:نمک رنگ لباس رو حفظ میکنه
نکته دو:جوش شیرین زردی لباس زیر و یقه رو میگیره و بوی بد لباس رو کاملا میبره
نکته سه:لباسها کاملا ضدعفونی میشن
نکته چهار:ماشین لباسشویی و جا پودری رسوب نمی گیره
اين پيامو هميشه نگه دارين
...
کوبیده مرغ

کوبیده مرغ

۶ روز پیش
#فرگل_مشتاقی
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
منِ عزیزم! ببخش که پیش از این‌ها با تو خوب رفتار نمی‌کردم ،ببخش که وادارت کردم آدم‌هایی را دوست داشته‌باشی که ارزش فکر کردن هم نداشتند ،ببخش که برای موفق‌تر شدنم ، تو را نادیده می‌گرفتم و آزارت می‌دادم ،ببخش که در کارزار بی‌رحم روزگار ، بالجاجت برای خواسته‌هایم ایستادم ، آنقدر که برف و بوران اندوه ببارد و موهایت زودتر ازموعدش سپید شود.ببخش که نادیده‌ات گرفتم و اجازه دادم غمگین باشی ، ببخش که نوازشت نکردم ، در آغوشت نگرفتم و تو از بی‌پناهی‌ات به آغوش سرد غریبه‌ها پناه بردی.!قول می‌دهم تمام کنم ؛بیش از توانم جنگیدن را ،بیش از ظرفیت آدم‌ها محبت کردن را ،و بها دادن به آدم‌های اشتباه را.قول می‌دهم بیشترین زمانم برای تو باشد ،روزی چندبار با تو در آیینه قرار بگذارم ،روزی چندبار در آغوشت بگیرم ،موهایت را شانه بزنم ، غمگین که شدی آرامت کنم ،برایت چای بریزم ، دستانت را بگیرم و با تو تمام راه‌های آرام جهان را قدم بزنم.منِ عزیزم! بعد از این تو را بیشتر از هرکسی و هرچیزی دوست خواهم‌داشت و برای شادی‌ات ، همه کار خواهم کرد. لطفا مرا به‌خاطر تمام کوتاهی و اشتباهاتم ببخش ،دوستت دارم ..
...
دمنوش گیاهی

دمنوش گیاهی

۱ هفته پیش
#قرار گروهی
💚آشپزی ب وقت عشق💜
آویشن،بابونه، مریم گلی، زوفا شیرین بیان ب نسبت مساوی ۱۰گرم هرکدام سه دقیقه شعله ملایم دم میدیم برای روزای سرد کرونا عالیه
...
کیک شیفون

کیک شیفون

۲ هفته پیش
سلام دوستای گلم
🎂کیک تولد آبجی گلم👑ب وقت 16دی ماه♥♧♡
حوصله خیلی سرو کله زدن با خامه کشیو نداشتم همینجور زدم رفت 🤪
تولد دی ماهی های گل و دوست داشتنی پاپیونم مبارک باشه
شاد و پیروز باشید ❤🤗💋🌹
...
کیک شیر

کیک شیر

۳ هفته پیش
#جوش_شیرین
#بیکینگ_پودر

فرق جوش شیرین و بکینگ پودر چیست؟
جوش شیرین و بکینگ پودر دو ماده ای است که نامشان آشناست و به علت داشتن نقش تخمیری در بیشتر غذاهایی که نیاز به تخمیر دارد استفاده می شود. اگرچه این دو ماده به طور وسیع در آشپزی کاربرد دارد، اغلب مصرف کنندگان فرق بین این دو را نمی دانند و با جایگزین کردن یکی به جای دیگری نتیجه مطلوبی نمی گیرند.

◀️جوش شیرین چیست؟
جوش شیرین بیکربنات سدیم خالص است که واکنش جوشان نشان می دهد و دی اکسید کربن ایجاد می کند. به علت این واکنش شیمیایی در نوشیدنی های گازدار و درمان های ضداسید استفاده می شود و این درست همان واکنشی است که به ورآمدن شیرینی جات کمک می کند.

◀️بکینگ پودر چیست؟
بکینگ پودر پیچیده تر است و از جوش شیرین، اسید تارتاریک، سدیم، آلومینیوم سولفات و کلسیم فسفات تشکیل شده است.

◀️فرق بین جوش شیرین و بکینگ پودر چیست؟
هنگام استفاده از جوش شیرین، مخلوط مورد نظر باید حاوی نوعی اسید باشد مانند عسل، ماست، کاکائو، میوه و آب مرکبات. واکنش شیمیایی به محض افزوده شدن به مواد انجام می گیرد بنابراین باید سرعت عمل داشته باشید و قبل از از بین رفتن دی اکسید کربن که به سرعت از بین می رود، مواد را آماده و در فر قرار دهید. این حالت مانند نوشابه گازدار است که به هنگام ریختن، پرگاز است اما در عرض چند ثانیه میزان گاز متصاعد شده، کم می شود.
جوش شیرین برای موادی که نیاز به پخت طولانی در فر ندارد و بکینگ پودر برای موادی که به پخت طولانی نیاز دارد مصرف می شود.
جوش شیرین طعم تلخی دارد اما تلخی بکینگ پودر کمتر است.
مصرف بیش از آن حدی که در دستور غذایی ذکر شده، باعث تلخی و بالا آمدن خیلی سریع و ریزش مواد خواهد شد.
استفاده کمتر از این مواد باعث سفت شدن ماده پخته شده خواهد شد.
به طور معمول برای هر ۱۴۰ میلی لیتر مایع نصف تا یک قاشق مرباخوری جوش شیرین استفاده می شود (هر یک قاشق مرباخوری معادل ۵ گرم است).
برای هر ۱۲۵ گرم آرد، یک قاشق مرباخوری بکینگ پودر استفاده شود.
بکینگ پودر عمر مفید محدودی بین ۶ تا ۱۲ ماه دارد و باید در جای خنک و خشک و ظرف دربسته نگهداری شود.
جوش شیرین عمر مفید نامشخص دارد و باید در مکان خنک و خشک و ظرف در بسته نگهداری شود.
برای امتحان خاصیت آن، یک چهارم قاشق مرباخوری جوش شیرین را با دو قاشق مرباخوری سرکه مخلوط کنید. مخلوط به دست آمده باید بلافاصله جوش بیاید.
برای امتحان خاصیت بکینگ پودر یک قاشق مرباخوری آن را در نصف لیوان آب جوش مخلوط کنید. در صورت جوشیدن، قابل استفاده استفاده هست .
...
آش رشته

آش رشته

۳ هفته پیش
#قـرار گـروهـی
❤آشپزی به وقت عشق❤
آش رشته 🍵خوشمزه تو روز ابـری
اوردم کاسه آش رو توی باغچه تا بتونم ی عکس خوشگل میون نعناع ها بگیرم
جاتون سبز نعنایی🌱

وقتی داشتم با مامانم آش رو درست میکردیم گفتم شهادت حضرت فاطمه🏴 هم هست آش رو ب نیت حضرت زهرا درست کردیم و آشمون نذری شد
التماس دعا 🖤🙏
...
مینی کیک تولد

مینی کیک تولد

۳ هفته پیش
❤🥳پست ویژه تولد دوستای گلم👑
تولد فریـــــبـــــا جون 👸
تولد بانویordiiBehesht عزیزم👸
تولد لُربانو جان 🤰
و تولد دی ماهی های گل و دوست داشتنی 💋💕💞
تولدشون هزاران بار مبارک 💥💫
این کیک ناقابل رو از راه دور پذیرا باشید دوستای گلم 🎂
دوستون دارم زیاد🌹بمونید برام 🥰😇🤗

♥️مینی کیک با دستور دوست عزیزم ویدا جون❤
...
شیرینی نان مربایی
شیرینی نان مربایی

آرد. 1کیلوگرم
روغن. 500گرم
شکر آسیاب. 250گرم
ماست. 1استکان
بکینگ پودر. نصف قاشق چایخوری
تخم مرغ. 2عددکامل+1عددزرده
هل و وانیل. مقداری

طرز تهیه:
آرد و شکر و روغن را مخلوط میکنیم
تخم مرغ و ماست و هل را جدا میزنیم و به مواد اولیه اضافه میکنیم و خوب ورز میدهیم اگر کمی خمیر شل بود باید خوب ورز دهید تا جمع شود می گذاریم خمیر یکساعت بمونه چون بهتره.
بعد خمیر را پهن میکنیم قالب زده و داخل فر می گذاریم خمیر زیر نان باید نازک تر از خمیر روی آن باشد
وقتی از فر درآوردیم می گذاریم خنک شوند و مربا یا مارمالاد می گذاریم بین شیرینی و با پودر نارگیل یا پسته تزیین میکنیم
نوش جان
...
باسلوق

باسلوق

۴ هفته پیش
#قرار گروهی
#آشپزی به وقت عشق ❤
...
کیک اسفناج

کیک اسفناج

۱ ماه پیش
❤پست تقدیمی❤
ازبس کیک اسفناج دوست دارم باز درست کردم و تقدیم میکنم ب دوستای خوشگلم ک تولدشون بودن
مخصوصا (مامان راستین)🥳😇
تولدشون مبارک باشه ان شالله به تمام آرزوهات برسی دوست مهربونم
...
دونات یا پیراشکی
فوق العاده خوشمزه و خوش بافت 🍩
با دستور یاسمین عزیز (cef)😊

عکسام لایکی نمیخوره 🥺ولی به عشق اون تعداد دوستای همیشگیم👸 میزارم و بخاطر دله خودم 😘🤗

شاد باشید 🥰♥️🌹❤
...
کیک اسفناج

کیک اسفناج

۱ ماه پیش
کیک اسفناج فوق العاده خوشمزه😋😋😋

۴عدد تخم مرغ
۲ لیوان آرد سفید
۱لیوان شکر
نصف لیوان شیر
نصف لیوان روغن مایع
۱ لیوان. پوره اسفناج
۲قاشق مرباخوری بکینگ پودر
۱قاشق چایخوری پودر هل
نصف استکان گلاب

طرز تهیه:

ابتدا آرد و بکینگ پودر رو سه مرتبه الک میکنیم
برای پوره اسفناج (نصف پیمانه شیر و روغن و برگ اسفناج و گلاب رو داخل مخلوط کن میریزیم تا یکدست شود)

تخم مرغ شکر و هل رو با همزن میزنیم تا خوب پف کند بعد مخلوط پوره اسفناج ک با شیر روغن و گلاب مخلوط کردیم رو اضافه میکنیم
و بعد در سه مرحله آرد را اضافه میکنیم
و با لیسک هم میزنیم
و مواد را در قالب چرب شده میریزیم و در فری ک از قبل گرم شده می گذاریم بعد از ۴۰ دقیقه با خلال تست میکنیم اگرم تمیز بود ک پخته و بیرون میآریم
من با پودر شکر تزیین کردم کیک بسیار خوشمزه ایی هست حتما امتحان کنید
نوش جان
(من با دستور آشپزی بلقیس درست کردم)
...
عـــــدســـــے

عـــــدســـــے

۱ ماه پیش
#قـرار گـروهـی
❤آشپزی به وقت عشق❤

اینم از عدسی خوشمزه من 😋

موقعه عکس گرفتن انقد بشقاب رو این ور اون ور کردم ک دورش چرب شد🥺 بعد دیدن عکسا متوجه شدم ای داد ک چی شده ولی دیگه بی فایده بود چون چیزی تو بشقاب نبود ک بخام باز ازش عکس بگیرم 😂🤪
شما تمیز ببینید👀😬😬😐
دوستون دارم شدید 👈❤👉
...
کیک شیر

کیک شیر

۱ ماه پیش
🥳پست تولد😘
کیک ناقابل رو تقدیم میکنم به
👸zeinab_87👸
تولدت مبارک دختر دوست داشتنیم با ادب مهربون
ان شالله به تمام آرزوهات برسی فسیل شی برامون خوشگلم 😚😚😚😚🤗😘
بـــــمـــــونـــــی بـرامـــــون👭
...
مشاهده موارد بیشتر