عکس شربت تخم شربتی(تخم ریحان)

شربت تخم شربتی(تخم ریحان)

۱۲ تیر ۹۶

💕زندگی را ورق بزن...
هر فصلش را خوب بخوان...

با بهار برقص...
با تابستان بچرخ...
در پاییزش عاشقانه قدم بزن...
با زمستانش بنشین و چایت را به سلامتی نفس کشیدنت بنوش...

زندگی را باید زندگی کرد،
آنطور که دلت می گوید.

مبادا زندگی را دست نخورده برای مرگ بگذاری
#شربت_تخم_شربتی و شربت گل سرخ خنــــــــــــــــــک مناسب این روزای گرم😋
...
نظرات