عکس دسر خامه شاه‌توتی
چنوور
۲
۲۴۲

دسر خامه شاه‌توتی

۱ مرداد ۹۶
یک بستە ژلە ی شاتوت رو با یک لیوان آب جوش حل میکنیم بعد نصف لیوان شاتوت میکس شدە و نصف لیوان بستنی وانیلی و دوقاشق شکر میریزیم و در قالب مورد نظرمون میریزیم تا ببندە.
...
نظرات