عکس پیراشکی گوشت و قارچ
زینب
۱۴
۶۱۱

پیراشکی گوشت و قارچ

۲ شهریور ۹۶

عارفی را گفتند: محبت را از که آموختی؟؟
گفت: از درخت شکوفه!
گفتند: چگونه؟!
گفت: هروقت به او لگدی زدم به جای تلافی بر سرم شکوفه ریخت..!
...
نظرات